คณบดี และคณาจารย์ ม.รังสิต เดินทางมาร่วมโครงการไผ่แก้จนคนสู้แล้ง (ปลูกไผ่แสนก่อ หน่อไม้แสนปี๊บ)

Facebook