• 025339697
  • csi@rsu.ac.th

6

หลักสูตร

เปิดรับสมัคร

สถานะการรับสมัคร

44

รายวิชา

1,984

ผู้สำเร็จการศึกษา

22

คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

หลักสูตรปกติ

การเรียนการสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง เป็นหลักสูตรแบบสหวิทยาการ ที่มีเนื้อหาสาระมุ่งสร้างนักคิดผลิตผู้นำ ครอบคลุมความรู้ในสาขาวิชาการพัฒนาความเป็นผู้นำแบบองค์รวมและมีองค์ความรู้เฉพาะในศาสตร์แห่งผู้นำ

หลักสูตรออนไลน์

การเรียนการสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง เป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ โดยเน้นความรู้เฉพาะในศาสตร์แห่งผู้นำ

หลักสูตรผู้นำปริญญาโท

หลักสูตรสำหรับผู้ใหญ่

มีเนื้อหาหลักสูตรที่มุ่งสร้างนักคิด ผลิตผู้นำ ที่มีความรู้รอบและรู้กว้างในเชิงสหวิทยา ที่มีระบบการเรียนการสอนที่เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันมากกว่าการท่องจำ โดยอาจารณ์ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ

ประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

เนื่องจากสถานะการณ์COVID-19

ขณะสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทยรุนแรงขึ้นมาก มหาวิทยาลัยรังสิตมีโครงการช่วยเหลือชาวเมืองเอกหลักหก สามารถลงทะเบียนได้เลย โครงการนี้เป็นประโยชน์แก่พวกเราอย่างยิ่ง ขอให้พวกเราทุกคนโชคดีปลอดโรคภัยค่ะ

เวลาแห่งความร่วมมือร่วมใจ ชาวหลักหกทุกคนจะก้าวข้ามภัยโควิดไปด้วยกัน ไม่ว่าสถานการณ์จะรุนแรงเพียงใด โปรดจำไว้ คุณไม่เดียวดาย
– ถ้าระแวงว่าอาการแบบนี้ติดโควิดไหม คุณโทรมาได้
– ถ้ามีอาการที่สอดคล้องกับโรค COVID-19 เราช่วยประสานโรงพยาบาลให้
– ถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยง คุณไม่รู้วิธีจะแยกตัวในบ้านอย่างไร เราช่วยได้
– รวมถึงช่วยประสานรถฉุกเฉินนำส่งผู้ป่วย และดูแลอาหารระหว่างกักตัว

มหาวิทยาลัยรังสิตขอเชิญชาวหลักหกทุกท่าน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสานพลัง สร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อสู้ภัยโควิด ด้วยวิธีการง่าย ๆ เพียงสองขั้นตอน

1. กรอกข้อมูลที่นี่ คลิก

2. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เข้าสู่ไลน์แอดนี้ คลิก

จากนั้น คุณสามารถปรึกษาผ่านไลน์แอด ‘หลักหก รวมใจสู้โควิด’ หรือโทรมาที่ Call Center 02-791-6099 [8.00-20.00น.]

ศูนย์ประสานงานและเฝ้าระวังสถานการณ์ COVID-19 หลักหก
ด้วยรักและปรารถนาดีจากมหาวิทยาลัยรังสิต

นำไปใช้ได้จริง

เนื้อหาที่เรียนนำไปปรับใช้ได้จริง ไม่ว่าจะเป็นในด้าน สังคม ธุรกิจ และเทคโนโลยี

เรียนแบบเจาะลึก

เน้นการเรียนการสอนที่เจาะลึก จากคณาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถ

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

มีการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

รับสมัครนักศึกษา

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคมทุกหลักสูตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
(สามารถสมัครได้ผ่านช่องทางออนไลน์
หรือที่มหาวิทยาลัยรังสิต ตึกอาทิตย์ อุไรรัตน์)

หลักสูตรวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

หลักสูตรปริญญาตรี (ภาคปกติ)

ปริญญาตรี (ภาคปกติ)

เรียนเป็นเวลา 4 ปี เรียนทั้งหมด 126 หน่วยกิจ สามารถผ่อนชำระได้

ปริญญาตรี (ภาคปกติ)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 277,600 บาท (แบ่งจ่ายเป็นรายเทอม) ผ่อนชำระได้
รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)

ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)

เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ เรียนเป็นระยะเวลา 2 ปีครึ่ง รับผู้ที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์การทำงาน สามารถผ่อนชำระได้

ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 182,000 บาท (แบ่งจ่ายเป็นรายเทอม) ผ่อนชำระได้
รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี (Online)

ปริญญาตรี Online

เรียนผ่านระบบ Online ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เรียนเป็นระยะเวลา 2.5 - 3 ปี ไม่จำกัดอายุผู้เข้าเรียน สามารถผ่อนชำระได้

ปริญญาตรี Online

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 193,500 บาท (แบ่างจ่ายเป็นรายเทอม) ผ่อนชำระได้
รายละเอียดหลักสูตร

ปริญญาโท (ภาคปกติ)

ปริญญาโท (ภาคปกติ)

เรียนเป็นระยะเวลา 2 - 3 ปี ค่าใช้จ่ายหลักสูตร 181,500 บาท (แบ่งจ่ายเป็นรายเทอม) สามารถผ่อนชำระได้

ปริญญาโท (ภาคปกติ)

ค่าใช้จ่ายหลักสูตร 181,000 บาท (แบ่งจ่ายเป็นรายเทอม) ผ่อนชำระได้
รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาโท (Online)

หลักสูตรปริญญาเอก

CSIน่ารู้

“สิน” เป็นนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต และได้ลงวิชาเรียนการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบใหม่   งานที่สินได้รับโจทย์จากครู   คือการหาหัวข้อวิจัยที่ตนเองสนใจ  และแบบฝึกหัดของการวิจัยเชิงคุณภาพ

Read More.

ปี 2552 ณ เมือง Devon ประเทศ Canada ในทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ (เสาร์-อาทิตย์) หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร จะพาผู้เขียนเดินขึ้นเขาเป็นประจำ ระหว่างพักให้หายเหนื่อยหลวงพ่อฯ มักจะเล่านิทานให้ฟังเสมอ
พระอรหันต์กับเต่า เป็นนิทานที่หลวงพ่อฯ เล่าให้ฟังซึ่งมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับความอดทน (ขันติธรรม) ที่ผู้นำที่ดีจะต้องมี

Read More.

เค้าว่าสาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง เป็น เป็ด!!! (ใช่ค่ะ Duck เป็ดก้าบก้าบ)
“จะเป็นพัฒนาสังคมก็ไม่ใช่ บริหารธุรกิจก็ไม่เชิง รัฐศาสตร์ก็ลูกเสี้ยว มันได้หรอ”

Read More.

หลายคนคงสงสัยแบบที่ผมสงสัย ใช่มัยครับ ว่า “นวัตกรสังคม” คืออะไร มีอาชีพอะไร พวกเขาทำอะไร วิธีคิดเขาคืออะไร “เขาเรียนอะไร ทำไมจึงคิดได้เก่ง และแตกต่างจากคนทั่วๆไป แบบนั้น” และสุดท้ายพวกเขาทำอะไรให้สังคม เหล่านี้เป็นคำถามที่วนไปมา แต่ก็ท้าทายที่จะชวนให้คิด เราจะมาหาคำตอบกัน

Read More.

การนำเสนอบทบาทภาคเอกชนที่สำคัญในการร่วมเป็นส่วนสำคัญของการแก้ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ นับว่าเป็นนวัตกรรมสังคมหนึ่ง การเป็นผู้นำที่ดีจากการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม หรือธุรกิจเพื่อสังคมกลายเป็นแนวคิดที่เป็นทางเลือกใหม่ในการแก้ปัญหาสังคมปัจจุบัน ที่ถูกจัดอยู่ใน “Third Sector”

Read More.

มนุษย์แต่ละคนผ่านเรื่องราวในอดีตมาแตกต่างกัน โตมาในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน มีครอบครัวที่แตกต่างกัน ผ่านความเจ็บปวดและการถูกกระทำในรูปแบบที่แตกต่างกัน ส่งผลมนุษย์ให้มนุษย์แต่ละคนมี “ความเชื่อ” ที่แตกต่างกัน ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกภายใต้ความเชื่อตามแนวคิดทางการเมืองของแต่ละฝ่าย ทุกคนต่างต่อสู้เพื่อปกป้องหรือวิ่งตามความเชื่อของตน

Read More.

หลายคนคงสงสัยแบบที่ผมสงสัย ใช่มัยครับ ว่า “นวัตกรสังคม” คืออะไร มีอาชีพอะไร พวกเขาทำอะไร วิธีคิดเขาคืออะไร “เขาเรียนอะไร ทำไมจึงคิดได้เก่ง และแตกต่างจากคนทั่วๆไป แบบนั้น” และสุดท้ายพวกเขาทำอะไรให้สังคม เหล่านี้เป็นคำถามที่วนไปมา แต่ก็ท้าทายที่จะชวนให้คิด เราจะมาหาคำตอบกัน …

Read More.

หลักสูตรผู้นำปริญญาโท
หลักสูตรผู้นำปริญญาตรี
หลักสูตรผู้นำปริญญาเอก
หลักสูตรผู้นำปริญญาตรี
หลักสูตรผู้นำปริญญาตรี
หลักสูตรผู้นำปริญญาตรี
คณะนวัตกรรมสังคม

Social Media

ช่องทางติดต่อ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่