ช่องทางการสมัครเรียน

ช่องทาง
การสมัครเรียน

ช่องทางสมัครเรียนปริญญาตรีภาคปกติ

ช่องทางสมัครเรียนปริญญาตรีออนไลน์

ช่องทางสมัครเรียนปริญญาตรี เสาร์-อาทิตย์

1.ติดต่อสอบถามได้ที่ไลน์ประธานหลักสูตร 

ดร.อภิรัตน์ กังสดารพร โทร 063-995-2645

QRอาจารย์ซันหลักสูตรนวัตกรรมสังคม

2.ติดต่อสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร 

คุณอรนลิน พิกุลขาว โทร. 088-932-4914

QRคุณอรนรินคณะนวัตกรรมสังคม

ช่องทางสมัครเรียนปริญญาโททุกหลักสูตร

ช่องทางสมัครเรียนปริญญาเอก

Social Media

ช่องทางติดต่อ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่