• 025339697
  • csi@rsu.ac.th

ผู้นำที่ดีต้องมีความอดทน (ขันติธรรม)

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

…พระอรหันต์กับเต่า…
ปี 2552 ณ เมือง Devon ประเทศ Canada ในทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ (เสาร์-อาทิตย์) หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร จะพาผู้เขียนเดินขึ้นเขาเป็นประจำ ระหว่างพักให้หายเหนื่อยหลวงพ่อฯ มักจะเล่านิทานให้ฟังเสมอ
พระอรหันต์กับเต่า เป็นนิทานที่หลวงพ่อฯ เล่าให้ฟังซึ่งมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับความอดทน (ขันติธรรม) ที่ผู้นำที่ดีจะต้องมี
หลวงพ่อเล่าว่า…ไอ้เต่ามันอยากจะขึ้นไปดูสวรรค์เพราะได้ยินมาว่าบนสวรรค์นั้นมีความสวยงามมีทั้งเทพบุตรและเทพธิดา ความคิดของเต่าทราบถึงพระอรหันต์ พระอรหันต์จึงเหาะมาพบเต่าที่สระแห่งหนึ่งแล้วถามว่า

พระอรหันต์: “เจ้าเต่า…แกอยากเห็นสวรรค์ใช่ไหม”
เต่า: “ใช่ครับ… ผมอยากเห็น”
พระอรหันต์: “ได้…เราจะพาแกขึ้นไป แต่มีข้อแม้ว่า ถ้าหากใครด่าว่าแกบนสวรรค์ แกห้ามด่าตอบเด็ดขาด ทำได้ไหม?”
เต่า: “ทำได้ครับ”

พระอรหันต์จึงพาเต่าเหาะขึ้นไปบนสวรรค์โดยที่เต่าเอาปากคาบไว้ที่ผ้าจีวรของพระอรหันต์
พระอรหันต์ได้พาเต่าเยี่ยมชมสวรรค์ชั้นฟ้าอย่างอิ่มเอมใจ เมื่อมาถึงสวรรค์ชั้นสุดท้ายก่อนจะกลับ เทพบุตรองค์หนึ่งเห็นเต่าคาบที่จีวรพระอรหันต์จึงพูดว่า

เทพบุตร: “ดูสิ…ไอ้เต่าสัตว์เดียรัจฉานอยากเห็นสวรรค์มาเองไม่ได้ต้องให้พระพามา” เต่าก็เงียบ ไม่ตอบโต้

เทพธิดาอีกองค์หนึ่งเห็นเต่าก็พูดขึ้นว่า
เทพธิดา: “ดูสิ…ไอ้เต่านี้ไม่เจียมสังขาร เป็นเดียรัจฉานแต่อยากมาสวรรค์”
….เต่ารู้สึกโมโหเป็นอย่างมากที่ถูกดูถูกเหยียดหยาม จึงอ้าปากจะด่าตอบ พออ้าปากจะด่า ปากเต่าที่คาบอยู่ที่จีวรพระอรหันต์จึงหลุด

“””เต่าจึงตกจากสวรรค์”””
หลวงพ่อวิริยังค์ฯ: “เห็นไหมขันติธรรมคือธรรมที่ว่าด้วยความอดทนสำคัญต่อชีวิตแค่ไหน “คนเราถ้ารู้จักอดทนอดกลั้นต่อสิ่งที่มากระทบใจไม่หวั่นไหว จะยังการงานใหญ่ให้สำเร็จได้”
จากนิทานธรรมดังกล่าวจะเห็นว่าความอดทนเป็นคุณสมบัติสำคัญที่ผู้นำที่ดีจะต้องมีเพราะถ้าผู้นำไม่มีความอดทนอดกลั้นต่อปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นเรื่องปัญหาเรื่องเล็กก็จะกลับกลายเป็นเรื่องใหญ่
ซึ่งผู้นำที่ดีจะต้องสร้างภาวะผู้นำให้เกิดขึ้นกับตนเองด้วยหลักสำคัญ 3 ประการคือ
1) สร้างภาวะผู้นำให้ตนเองเป็นผู้มีเหตุผล ด้วยการพิจารณาไตร่ตรองข้อมูลต่างๆ อย่างละเอียดถี่ถ้วนโดยปราศจากอคติ
2) สร้างภาวะผู้นำให้ตนเองเป็นผู้มีความรับผิดชอบ ด้วยการทำหน้าของตนอย่างสมบูรณ์ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น
3) สร้างภาวะผู้นำให้ตนเองเป็นผู้มีความเสียสละ ด้วยการแบ่งปันกำลังกาย กำลังใจ กำลังสติปัญญา รวมถึงกำลังทรัพย์เพื่อประโยชน์สาธารณะ
การสร้างภาวะผู้นำให้ตนเองเพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้นำที่ดีจึงมีความจำเป็นสำหรับผู้นำองค์กรสมัยใหม่เพราะกระแสความเปลี่ยนทางสังคม ธุรกิจและการเมืองเป็นอย่างรวดเร็วผู้นำทุกองค์กรจึงต้องปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมปัจจุบัน

by เอกพจน์ คงกระเรียน / วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต / 14.04.2564 

Social Media

ช่องทางติดต่อ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่