• 025339697
  • csi@rsu.ac.th

ปริญญาตรี เสาร์-อาทิตย์

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง (หลักสูตร เสาร์ - อาทิตย์)

สาขาวิชาผู้นำทางสังคม หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาโอกาสใหม่ๆ และเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อความก้าวหน้าในการทำงาน หรือการทำธุรกิจ เพราะการเรียนที่นี่เราให้คุณได้มากกว่าใบปริญญา

นวัตกรรมสังคม

จุดเด่นหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี(เสาร์-อาทิตย์)

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
รับสมัครนักศึกษาหลักสูตร ปริญญาตรีภาคเสาร์-อาทิตย์

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครเรียน

ขั้นตอนการสมัครเรียน

  1. แจ้งความประสงค์กับประธานหลักสูตรหรือเจ้าหน้าที่หลักสูตรเพื่อให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวก
  2. ส่งเอกสารหลักฐานมาที่วิทยาลัยนวัตกรรมสังคมพร้อมค่าสมัคร 300 บาท

ช่องทางการสมัครเรียน

1.ติดต่อสอบถามได้ที่ไลน์ประธานหลักสูตร 

ดร.อภิรัตน์ กังสดารพร โทร 063-995-2645

QRอาจารย์ซันหลักสูตรนวัตกรรมสังคม

2.เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร 

คุณอรนลิน พิกุลขาว โทร. 088-932-4914

QRคุณอรนรินคณะนวัตกรรมสังคม
คณะนวัตกรรมสังคม
คณะนวัตกรรมสังคม
Previous
Next

ผมคิดว่าสาขาวิชานี้มุ่งพัฒนาภาวะผู้นำให้กับคนในสังคม โดยเน้นการสร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะความเป็นผู้นำที่รู้รอบด้าน คิดวิเคราะห์ได้ คิดเชื่อมโยงได้ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้กับสังคมได้ มีบุคลิกภาพทั้งภายนอกและมีจิตใจที่ดีและเหมาะสมกับการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิตได้ ดังนั้นในการเรียนของหลักสูตรจึงต้องให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ศาสตร์ที่หลากหลายในเชิงบูรณาการ ทั้งด้านสังคม ธุรกิจและการเมือง โดยไม่มุ่งเน้นการเรียนเฉพาะทางแบบศาสตร์เชิงเดี่ยวทั่วไป เพราะในความเป็นจริงทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมล้วนมีผลกระทบซึ่งกันและกันทั้งสิ้น

ต้องย้อนไปประมาณปี 2559 ตอนนั้น คณะผู้บริหารวิทยาลัยมีไอเดียว่า น่าจะเปิดหลักสูตร ป.ตรี สำหรับผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ มีประสบการณ์การทำงานมามาก โดยมุ่งไปที่กลุ่ม Generation X ซึ่งในอดีตอาจจะเคยล้มเหลวกับการเรียนแต่ประสบความสำเร็จกับหน้าที่การงาน และอยากจะมาเรียนเพื่อให้ได้ปริญญาตรี และก็ได้กลับมาสนุกกับบรรยากาศการเรียนในมหาวิทยาลัยที่เคยพลาดมาในอดีต…พวกเราคิดกันแค่นี้จริงๆ
จึงได้เปิดรับสมัครนักศึกษารุ่น 1 ภาคพิเศษขึ้นมา ในปี 2560 โดยตั้งเงื่อนไขว่า ผู้เรียนต้องมีอายุเกิน 30 ปี และก็ต้องมีประสบการณ์การทำงานมาก่อน ซึ่งประธานหลักสูตรในช่วงนั้นไม่ใช่ผมนะ ต้องให้เครดิต ดร.ศักดิ์ ประสานดี ท่านเป็นผู้ริเริ่มโครงการนี้เลย

ผมเข้ามาหลังจากนักศึกษารุ่น 1 เริ่มทยอยสมัคร ที่คณบดี ซึ่งช่วงนั้นเป็น รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ ให้ผมเข้ามาทำงานตรงนี้ ผมคิดว่าท่านคงเห็นว่าผมเองก็มีประสบการณ์ทำนองนี้มาก่อน เพราะผมก็เป็นคน Gen X และในอดีตก็ไม่ชอบเรียน ชอบทำงานเลยไม่จบปริญญาตรี เพิ่งจะมาเรียน ป.ตรี ตอนอายุ เกือบ 40 แล้ว และก็เรียนรวดเดียวจบ ป.เอก เลย ท่านคงเห็นว่าผมน่าจะเข้าใจนักศึกษากลุ่มนี้ดี พอผมเข้ามาก็พบกับนักศึกษารุ่น 1 ประมาณ 30 คน โห!
มีตั้งแต่ Gen X ยัน Baby Boomer เลย ตอนแรกก็งงว่าจะสอนกันยังไงดี เกือบครึ่งแก่กว่าคณาจารย์ทั้งนั้น และเชื่อมั้ย แต่ละคนประสบการณ์การทำงานเพียบ ทำงานกันในตำแหน่งสูงๆ ในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
และที่สำคัญทุกอย่างอยากจบเร็วๆ อยากเรียนไม่ยาก ไม่ชอบคำนวณ ไม่ชอบท่องจำ ไม่อยากมีการบ้านเยอะ ไม่อยากทำรายงานมาก แถมบางคนไม่ชอบภาษาอังกฤษอีก

ช่วงนั้นก็มีการประชุมผู้บริหารกันบ่อยมาก เพราะเป็นหลักสูตรใหม่ พวกเรายังไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้มาก่อน เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าการเรียนการสอน ม.รังสิต
ยังไงก็ต้องคำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของบัณฑิต หลังประชุมก็ได้ข้อสรุปว่า เราจะจัดการเรียนการสอนแบบยืดหยุ่น โดยให้เอาคุณภาพและมาตรฐานรวมถึงความสุขในการเรียนเป็นที่ตั้ง ต้องโห!! ครั้งที่สอง
คราวนี้ทุกอย่างก็มาลงที่ประธานหลักสูตรสิ จะทำยังไง? โจทย์ยากมาก ผมเลยตัดสินใจประชุมผู้เรียนและคณาจารย์ แล้วจัดระบบการเรียนการสอนโดยเน้นให้อาจารย์ผู้ใหญ่ของวิทยาลัยเข้ามาบรรยาย โดยใช้การเรียนการสอนเชิงวิพากษ์
คือสอนแนวคิดทฤษฎีของแต่ละเนื้อหา แล้วให้นักศึกษาจับกลุ่มระดมสมอง ร่วมกันคิด ร่วมกันวิเคราะห์ และร่วมกันนำเสนอข้อสรุปในเชิงเนื้อหาและทฤษฎี มีการบ้านและรายงาน รวมถึงสอบปลายภาคทุกรายวิชา

รุ่น 1 นี่หนักเลย เป็นรุ่นที่น่ายกย่องที่สุด เพราะเป็นรุ่นที่ถูกจัดเต็ม ลองผิดลองถูก แต่ต้องยอมรับนะว่า นักศึกษารุ่น 1 เก่งมากๆ ทุกคนมีประสบการณ์สูง พอให้มาเรียนร่วมกัน
เหมือนกับเอากูรูของแต่ละสาขาอาชีพมาพูดคุยกัน ถกเถียงกันในประเด็นทางวิชาการ แต่ที่หลักสูตรโดนมากที่สุดคือ การบ้านและรายงานนี่แหละ เพราะเราเรียนเทอมนึงหลายวิชา เพื่อที่จะให้จบเร็วกว่ากำหนด
คิดดู 7 วิชา มีการบ้าน มีรายงาน ทุกวิชา นักศึกษาเครียดเลย ไหนจะต้องทำงานปกติอีก ในช่วงเทอมหลังๆ เราจึงเปลี่ยนกลยุทธ์เล็กน้อย โดยขอความร่วมมือกับอาจารย์ให้ลดการบ้านและรายงานลงหน่อย แต่ไปเพิ่มการศึกษาดูงานภายในประเทศ
และต่างประเทศ

รุ่น 1 นี่จบไปหมดละ รับปริญญาไปเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้มี 4 รุ่นแล้วเพราะเรารับทุกเทอม ระบบการเรียนการสอนก็พยายามปรับให้รุ่นพี่รุ่นน้องได้เรียนร่วมกันบ้างในบางวิชา เพื่อให้รู้จักกันหมด ได้คอนเนคชั่นกัน ก็ได้ผลนะ
น้องรุ่น 2 บางคนได้เปลี่ยนงานใหม่ บางคนได้อาชีพใหม่เลยก็มี ก็จากรุ่นพี่และเพื่อนๆ นี่แหละ ในรุ่น 2 และรุ่น 3 ระบบการเรียนการสอนก็ยังคงยึดแนวทางเหมือนรุ่น 1 คือยืดหยุ่นแต่ไม่ยืดย้วย ให้ทุกคนจบอย่างมีคุณภาพและเรียนอย่างมีความสุข
ถามว่าลงตัวหรือยัง ก็คิดว่าน่าจะลงตัวแล้วนะ เพราะทุกคนที่เข้ามาเรียนในรุ่น 2 รุ่น 3 ก็ดูแฮปปี้มากๆ สนุกสนาน รักกัน และก็สนิทกันทุกรุ่น

มีเปลี่ยนไปนะ พอมารุ่น 2 รุ่น 3 จะเริ่มมีนักศึกษาอายุน้อยลงมาเรียนละ เป็นคนทำงานออฟฟิส ทำงานราชการ ทำกิจการส่วนตัว แต่ยังคงต้องอายุเกิน 30 ปี อยู่ จึงมี 30 ต้นๆ มาเรียน มีนักแสดงมาด้วยนะ คุณแตงโม ภัทรธิดา ก็เข้ามาเรียนด้วย
พอนักศึกษาอายุน้อยลงมาเรียนกันรุ่นพี่ ทีนี้สนุกสนานกันใหญ่เลย กลายเป็นสังคมกลุ่มเล็กๆ ที่ช่วยกันเรียน สนุกสนานกัน ไปเที่ยวไปดูงานร่วมกัน ทีนี้หลักสูตรก็ต้องปรับตัวละ เริ่มเอาอาจารย์อายุน้อยลงมาสอน เพื่อที่จะเข้าใจนักศึกษาได้มากขึ้น วัยใกล้ๆ กัน
คณบดีก็ลงมาสอนด้วยนะ ช่วงนี้คณบดีเป็น ดร.สุริยะใส กตะศิลา ก็เริ่มเน้นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์มากขึ้น แลกเปลี่ยนมุมมองกัน ทำให้นักศึกษามีมุมมองที่กว้างขึ้น และลึกขึ้น ผมว่าเป็นเรื่องดีนะ
คนทำงานกลุ่มนี้สิ่งที่ต้องเสริมคือการยอมรับความเห็นที่แตกต่างจากผู้อื่นและเติมเต็มประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน

ตอนแรกเราก็กังวลเรื่องนี้นะ ว่าถ้านักศึกษาหยุดเยอะๆ เวลาไม่พอจะทำยังไง แต่เชื่อสิ ถ้าเขามาเรียนแล้วสนุกเขาจะมาเรียน มันอยู่ที่เราจะทำให้เขามาเรียนแล้วสนุกได้ยังไง เราจึงไม่ปรับที่นักศึกษา แต่ปรับที่อาจารย์เรา ให้ออกแบบการเรียนให้สนุก
ให้เขาได้ความรู้จริงๆ ได้เพื่อน ได้คอนเนคชั่น ที่ผ่านมานักศึกษาไม่มีปัญหาเรื่องเวลาเรียนเลย ส่วนใหญ่จะครบ มีมาสายบ้าง ขาดบ้างแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ ขนาดทุกวันนี้สถานการณ์โควิท เราต้องปรับไปเรียนออนไลน์กัน นักศึกษาก็เข้ามาครบนะ
เรียนสนุกสอนสนุก ต้องขอบคุณอาจารย์ทุกคนจริงๆ ที่ออกแบบกระบวนการเรียนการสอนได้ดีเยี่ยม

อย่างที่บอกไว้ครับว่าเราเปิดทุกเทอม ดังนั้นช่วงไหนก็สมัครได้ ช่วงโควิทนี้ก็เรียนออนไลน์ไปก่อน ถ้าหลังโควิทก็กลับมาเรียนที่มหาวิทยาลัย ส่วนเรื่องเงื่อนไขอายุ จากสถิติผู้เรียนที่เข้ามาเรียนเราพบว่ามีแนวโน้มเรื่องอายุน้อยลงไปเรื่อยๆ
อาจเป็นเพราะไลฟ์สไตร์ของคนปัจจุบันและสภาพเศรษฐกิจ ที่ทำให้คนเลือกจะทำงานเร็วขึ้น และกลับมาเรียนภายหลังมากลง ทำให้สิ่งที่เราเคยคิดว่า หลักสูตรเราเปิดเพื่อ Gen X ต้องปรับใหม่ละ ตอนนี้เรารับตั้งแต่อายุ 25 ปี ขึ้นไป ลดลงมา 5 ปี
เพื่อให้คนหนุ่มสาวมีโอกาสเรียนมากขึ้น

เป็นเพราะกระบวนการเรียนการสอนเราจะแตกต่างจากหลักสูตรปกติ เราเน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เน้นการวิพากษ์ซะเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นถ้าผู้เรียนไม่มีประสบการณ์การทำงานมาก่อน หรือมีประสบการณ์น้อย เขาก็จะเรียนกันไม่สนุกและเราก็จะคุมคุณภาพยาก

หลักสูตรรับผู้จบการศึกษาขึ้นต่ำ มัธยมปลาย จะจบมานานขนาดไหนก็สมัครได้ครับ จบ กศน. หรือ ปวช. ก็มาสมัครได้ หรือสูงกว่ามัธยมปลายก็ได้นะ พักหลังมีนักศึกษาหลายคน เรียนปริญญาตรีที่อื่นมาแล้วแต่ยังไม่จบ
เราก็ทำการเทียบโอนให้ในบางวิชาที่เขาเคยเรียนมาจากที่อื่น หรือบางคนจบ ปวส. มา เราก็นำเอาผลการเรียนมาเทียบโอนให้ได้ในรายวิชาศึกษาทั่วไปบางรายวิชา ตอนนี้เงื่อนไขของผู้สมัครเรียนจึงอยู่ที่ จบขั้นต่ำ มัธยมปลาย อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
และทำงานแล้ว

การเทียบโอนประสบการณ์คือหลักคิดของหลักสูตรในรุ่นแรก ที่รับนักศึกษาอายุเกิน 30 ปี ซึ่งมีประสบการณ์การทำงานมามาก เราจึงให้นักศึกษาทำแฟ้มผลงานประสบการณ์ตนเองเพื่อเทียบโอนในรายวิชาที่ใกล้เคียงได้
ดังนั้นรุ่น 1 จึงใช้เวลาในการทำแฟ้มสะสมประสบการณ์มาก หนาเป็นปึกเลย พอมารุ่นหลังๆ เราจึงได้เปลี่ยนกระบวนการเทียบโอนประสบการณ์ โดยพิจารณาเป็นรายบุคคลจากประวัติการทำงานและการสัมภาษณ์ หากมีประสบการณ์ในรายวิชาใดมากพอ
เราก็จะให้ทำข้อสอบเพื่อเทียบโอน ซึ่งก็ลดภาระการเขียนแฟ้มประสบการณ์ แต่ให้นักศึกษาเขียนในข้อสอบแทน โดยการพิจารณาทั้งหมดจะมีคณะกรรมการพิจารณาร่วมกัน

ตามหลักสูตรเลยใช้เวลาเรียนประมาณสองปีครึ่ง แต่บางคนที่สามารถเทียบโอนประสบการณ์ได้มาก เทียบโอนรายวิชาได้มาก ก็จะจบได้ภายในสองปี และพอจบแล้วหลายคนก็เรียนต่อในระดับปริญญาโทของเราเลย
เพราะใช้เวลาอีกแค่ 1 ปี หรือ 1 ปีครึ่งก็จบ ป.โท ได้ ส่วนค่าเล่าเรียนทั้งหลักสูตรอยู่ที่ประมาณ 180,000 บาท แต่สามารถแบ่งชำระได้นะ ทั้งรายเทอมและรายเดือนเลย

ก็มีสิทธิพิเศษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเลยครับ และถ้าเป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และผู้ที่ทำงานในหน่วยงานเพื่อสังคมที่ไม่มุ่งหวังกำไร เราก็มีส่วนลดค่าหน่วยกิตให้อีก 30%

คณะนวัตกรรมสังคม
คณะนวัตกรรมสังคม
คณะนวัตกรรมสังคมผู้นำสังคม
คณะนวัตกรรมสังคม
นวัตกรรมสังคม
คณะนวัตกรรมสังคม

Social Media

ช่องทางติดต่อ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่