slider-bg05

College of Social Innovation

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

slider-bg03

รับสมัครนักศึกษาใหม่

ปริญญาตรี สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง
ปริญญาตรี สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม

slider-bg04

รับสมัครนักศึกษาใหม่

ปริญญาโท สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง
ปริญญาโท สาขาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก

navat

ไม่พลาดทุกข่าวสารความเคลื่อนไหว

College Of Social Innovation,Rangsit University

วิดีโอ

นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต ลงพื้นที่จังหวัดแพร่ ชุมชนแก่งเสือเต้น

นักศึกษานวิทยาลัยวัตกรรมสังคม ม.รังสิต ลงพื้นที่จังหวัดแพร่ ชุมชนแก่งเสือเต้น