ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

  ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี   โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา (ระดับ ปริญญาตรี) หลักสูตรสาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์และ นศ. รวม 62 คน เดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี วันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2560          

Read More