คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี และ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวถึงหลักสูตรผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง ในฐานะของ ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสัง ธุรกิจและการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

“ผมรู้สึกยินดีที่มหาวิทยาลัยรังสิตมีทางเลือกให้กับนักศึกษาในการมาเรียนสาขาวิชาผู้นำสังคม ธุรกิจและการเมือง ซึ่งผมคิดว่าเป็นหลักสูตรที่จะทำให้นักศึกษามีโลกทัศน์ที่กว้าง สามารถเชื่อมโยงปรากฎการณ์ต่างๆ ในทางสังคม ธุรกิจและการเมืองเข้าด้วยกัน ซึ่งนับว่าจะเป็นการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพสำหรับสังคมในอนาคต ที่ทุกอย่างเชื่อมโยงกัน อยากจะให้นักศึกษา นักเรียนทั้งหลายให้ความสนใจกับหลักสูตรนี้ และขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรนี้ในการสร้างคนคุณภาพสำหรับอนาคตของบ้านเมืองเราครับ”