เจ้าหน้าที่หลักสูตร M.A. Leadership Online

ที่อยู่ หมู่บ้านศุภาลัย ลำลูกกา คลอง 5 เบอร์มือถือ  083-2225289 E-Mail  janjira.i@rsu.ac.th

คุณวุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.รังสิต ปีที่จบ 2552