slider-bg05

College of Social Innovation

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

slider-bg03

รับสมัครนักศึกษาใหม่

ปริญญาตรี สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง
ปริญญาตรี สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม

slider-bg04

รับสมัครนักศึกษาใหม่

ปริญญาโท สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง
ปริญญาโท สาขาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก

navat

ไม่พลาดทุกข่าวสารความเคลื่อนไหว

College Of Social Innovation,Rangsit University

ประชาสัมพันธ์

ปาฐกถาเรื่องการศึกษาที่มีความสุขโดย รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์

ปาฐกถาเรื่องการศึกษาที่มีความสุขโดย รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์

รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต ปาฐกถาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การศึกษาที่มีความสุขในงาน…

อธิการบดี ม.รังสิต นำทีมคณาจารย์สัมมนา“การปฏิรูปการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต”

อธิการบดี ม.รังสิต นำทีมคณาจารย์สัมมนา“การปฏิรูปการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต”

 ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ปักหมุดเดินหน้า การปฏิรูปการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต”…

รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี (ภาคเสาร์-อาทิตย์)

รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี (ภาคเสาร์-อาทิตย์)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (ผู้นำนักบริหารกิจการเพื่อสังคม)…

ต่อยอดธุรกิจร้อยล้านด้วยแนวคิดนวัตกรรมสังคม

ต่อยอดธุรกิจร้อยล้านด้วยแนวคิดนวัตกรรมสังคม

ต่อยอดธุรกิจร้อยล้านด้วยแนวคิดนวัตกรรมสังคม “คิดอยากจะประสบความสำเร็จ คิดแล้วต้องลงมือทำ ไม่ใช่เอาแต่เล็ง...” และผลลัพธ์ของการกล้าคิด…

ประมวลภาพการเปิดงานสถาบันคานธี

ประมวลภาพการเปิดงานสถาบันคานธี

ประมวลภาพการเปิดงานสถาบันคานธี        …

Gandhi Institute: The Way Forward

Gandhi Institute: The Way Forward

Gandhi Institute: The Way Forward…

นักศึกษาปริญญาเอกร่วมสวัสดีปีใหม่คณาจารย์

นักศึกษาปริญญาเอกร่วมสวัสดีปีใหม่คณาจารย์

นักศึกษาปริญญาเอกร่วมสวัสดีปีใหม่คณาจารย์ วันที่ 17 ม.ค.61 นักศึกษา…

งาน Byenior Party และ มุทิตาจิต

งาน Byenior Party และ มุทิตาจิต

งาน Byenior Party และ มุทิตาจิต…

ประมวลภาพงานรับปริญญาวิทยาลัยนวัตกกรรม

ประมวลภาพงานรับปริญญาวิทยาลัยนวัตกกรรม

มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2560  …

พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรขุมทรัพย์อาเซียนฯ รุ่นที่ 1

พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรขุมทรัพย์อาเซียนฯ รุ่นที่ 1

พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรขุมทรัพย์อาเซียนสำหรับผู้ประกอบการยุคดิจิตอลรุ่นที่ 1   เมื่อวันที่…

การแสดงปาฐกถาของ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณหัวข้อ “ศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยในบริบทโลก”

การแสดงปาฐกถาของ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณหัวข้อ “ศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยในบริบทโลก”

การแสดงปาฐกถาของ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณหัวข้อ “ศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยในบริบทโลก” เวทีการประชุมวิชาการระดับชาติ…

Leadership ของดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ

Leadership ของดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ

Leadership ของดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ แน่นอนคงเป็นเรื่องยากที่จะหา ดร.สุรินทร์สอง…

โครงการรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น

โครงการรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น

โครงการรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น เมื่อวันที่…

ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

  ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  …

ศาสตร์พระราชา นัยยะสำคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศาสตร์พระราชา นัยยะสำคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การประชุมนานาชาติ "ศาสตร์พระราชา นัยยะสำคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ในระหว่างวันที่ 10-12…

โครงการพัฒนาผู้นำการประกอบการทางสังคมและการเมือง

โครงการพัฒนาผู้นำการประกอบการทางสังคมและการเมือง

โครงการพัฒนาผู้นำการประกอบการทางสังคมและการเมือง (Social Entrepreneur Leadership) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต…

การประชุมร่วมโครงการธุรกิจเพื่อสังคม ร้านกาแฟ คอรัปชั่น "ฉัน" ไม่ขอรับ ระหว่างสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) กับวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

การทุจริตคอรัปชั่นถือเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติที่มีความซับซ้อนและมีผลกระทบต่อชีวิตของคนในสังคมทุกระดับ ถึงแวลาแล้วที่คนรุ่นใหม่ที่มีการศึกษาและแสวงหาความโปร่งใส รับผิดชอบในหน้าที่และมีความยุติธรรม จะต้องลุกขึ้นรวมพลังกันต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบและร่วมกันเป็นกำลังสำคัญในการนำพาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป จากแนวคิดดังกล่าวจึงนำมาสู่การหารือร่วมกันระหว่างสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ…

คณะผู้บริหารและคณาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม เข้าอวยพรปีใหม่แด่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 11 มกราคม 2559 คณะผู้บริหารและคณาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม…

หนังสือใหม่: การก่อการร้ายข้ามชาติในประเทศไทย

เขียนโดย อาจารย์อาทิตย์ ทองอินทร์ หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม…

อนาคตประเทศไทยหลังคว่ำร่างรัฐธรรมนูญ 2558 : โดยวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมร่วมกับรายการสามัคคีประชาชน

อนาคตประเทศไทยหลังคว่ำร่างรัฐธรรมนูญ 2558: โดยวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมร่วมกับรายการสามัคคีประชาชน

อัญ-บุ๋ม-นิว : น.ศ.วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ร่วมถอดบทเรียนในรายการ "คมชัดลึก"

อัญ-บุ๋ม-นิว : น.ศ.วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ร่วมถอดบทเรียนในรายการ "คมชัดลึก"…

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (ฉบับพิเศษ)

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 9 ฉบับที่…

การประชุมกรอบความร่วมมือโครงการ คอรัป "ฉัน" ไม่ขอรับ

การประชุมกรอบความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม / UNDP/ True…

คณะวิจัยจากวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมเดินทางลงพื้นที่ประเทศมาเก๊าและสิงค์โปร์

วันที่ 26 สิงหาคม 2558 คณะวิจัยจากวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม…

นิทรรศการ "ภูมิปัญญาไทยก้าวไกลทั่วโลก"

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา…

รศ.ดร.สิตานนท์ เจษฎาพิพัฒน์ ได้รับเชิญเข้าร่วมบรรยายในการประชุมHarvard Project for Asian and International Relations Asia Conference ครั้งที่ 24 ที่ประเทศฟิลิปปินส์

รศ.ดร.สิตานนท์ เจษฎาพิพัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต…


Warning: parse_url() expects parameter 1 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/rewrite.php on line 474

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/rewrite.php on line 483

Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/rewrite.php on line 490

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_split() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/kses.php on line 1324

Warning: strtolower() expects parameter 1 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/http.php on line 517

Warning: strtolower() expects parameter 1 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/http.php on line 517

Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/shortcodes.php on line 179

Warning: preg_match_all() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/shortcodes.php on line 187

Warning: array_intersect(): Argument #2 is not an array in /home1/iconime/public_html/wp-includes/shortcodes.php on line 188

Warning: preg_split() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/formatting.php on line 604

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-wp-embed.php on line 391

Warning: preg_match_all() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/formatting.php on line 229

Warning: array_intersect(): Argument #2 is not an array in /home1/iconime/public_html/wp-includes/formatting.php on line 230

Warning: preg_split() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/formatting.php on line 235

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home1/iconime/public_html/wp-includes/formatting.php on line 237

Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home1/iconime/public_html/wp-includes/formatting.php on line 299

โครงการสัมมนาวิชาการ การต่อต้านคอร์รัปชั่นในประชาคมอาเซียน : Anti corruption in AEC

โครงการสัมมนาวิชาการ การต่อต้านคอร์รัปชั่นในประชาคมอาเซียน : Anti corruption…

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง…

คำประกาศเกียรติคุณ นางสาวรสนา โตสิตระกูล ในพิธีมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี ๒๕๕๗

คำประกาศเกียรติคุณ นางสาวรสนา โตสิตระกูล ในพิธีมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาผู้นำทางสังคม…

โครงการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ครั้งที่ 11 ชิงโล่อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต

ชมรมพัฒนาบุคลิกภาพและการพูด จะจัดโครงการประกวดกล่าวสนุทรพจน์ ครั้งที่ 11  ชิงโล่อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต…

การแข่งขัน Singing Contest and Spelling Bee

นักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.facebook.com/reli2014  

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต กำลังเปิดรับนักศึกษา ป.โท สาขาวิชาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก เทอม 2/57

หลักสูตรปริญญาโท  (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก) วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต …

รับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง ภาค 1/2558

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง…

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาดีเด่นสาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง

ขอแสดงความยินดีกับ นายพชร พักตร์จันทร์  ที่ได้รับเกียรติบัตรนักศึกษาดีเด่นของภาควิชาผู้นำ ทางสังคม…

รศ.ดร.สิตานนท์ เจษฎาพิพัฒน์ นำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการประจำปี ณ กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนิเซีย

รศ.ดร.สิตานนท์ เจษฎาพิพัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต…

ดร.สมิทธ์ ตุงคะสมิต อาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ผู้นำทีมจิตอาสา ออกช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบรอบเหมืองแร่ทองคำ

ดร.สมิทธิ์ ตุงคะสมิต อาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ได้นำทีมงานจิตอาสา…

โครงการ "เรียนเล่นนอกตำรา"

วันที่ 9 ธันวาคม 2557 หลักสูตรผู้นำทางสังคม…

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม กับรางวัลโครงการนวัตกรรมอัจฉริยะ ประจำปีการศึกษา 2557

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม "สร้างนักคิด ผลิตผู้นำ" วันอังคารที่ 2…

กิจกรรมเพื่อสังคมของ นักศึกษา ป.โท ผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง (M.A.Leadership)

ดร.ศรันย์ ธิติลักษณ์ ผู้อำนวยการหลักสูตร ป.โท ผู้นำทางสังคม…

Learning by doing โดย นักศึกษาวิชาระเบียบพิธีปฏิบัติทางสังคม (PSY 312)

อาจารย์ดารณี อินทะแสน หัวหน้าภาควิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม…

นักศึกษาปริญญาเอก (Ph.D.Leadership) ศึกษาดูงาน บริษัท SCG และมูลนิธิพันฒนรักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี

การศึกษาดูงาน นักศึกษาปริญญาเอก สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง…

คณาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมสังคมกับการสัมมนาเพื่อผลิตงานวิจัยเพื่อสังคมร่วมกับกระทรวงยุติธรรม

รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ พร้อมคณาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าร่วมประชุมสัมมนา…

รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท เทอม 2/57 ถึง 31 ธันวาคม 57

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ภาคการศึกษา 2/2557…

นายณกฤตย์ จันทร์พ่วง นักศึกษา ป.ตรี นวัตกรรมสังคม ได้รับทุนจาก IPC TERTIARY INSTITURE, NEW ZEALAND

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ขอแสดงความยินดีกับ นายณกฤตย์ จันทร์พ่วง นักศึกษา…

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม รับสมัครอาจารย์ประจำวิทยาลัย

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม รับสมัคร อาจารย์ โดยมีคุณสมบัติดังนี้ จบการศึกษาระดับปริญญาเอกในศาสตร์สหวิทยาการ…

ประกาศโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ ให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์…

นักศึกษานวัตกรรมสังคม ร่วม "คิดเพื่อชาติ" ทาง TNN2

นักศึกษานวัตกรรมสังคม ร่วม "คิดเพื่อชาติ" ทาง TNN2…

ประกาศเกียรติคุณ นางสาวปนัดดา โสพันลิ นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปนัดดา โสพันลิ บัณฑิตวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม สาขาผู้นำทางสังคม…

คะแนนและผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบในระดับดีมากติดต่อกัน 3…

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาหลักสูตรผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง

พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยรังสิต โดยมติของสภามหาวิทยาลัยรังสิต ได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา…

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557

กำหนดวันรับนักศึกษาใหม่ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557 ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน…

โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ หลักสูตร ป.โท ผู้นำ (ออนไลน์) และ หลักสูตร ป.โท จีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก ระหว่างวันที่ วันที่ 16 - 20 ตุลาคม 2557

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง (การศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ท) ร่วมกับ…

โครงการพัฒนาศาสตร์และศิลป์ผู้นำ

โครงการพัฒนาศาสตร์และศิลป์ผู้นำ วันที่ 17-19 ตุลาคม 2557…

โครงการพัฒนาทักษะศักยภาพ และวิสัยทัศน์ผู้นำ

โครงการพัฒนาทักษะศักยภาพ และวิสัยทัศน์ผู้นำ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง…