รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ เผยผลสำรวจเปิด'คาสิโน' เพิ่มรายได้รัฐแสนล้าน

'สังสิต'เผยผลสำรวจเปิด'คาสิโน' เพิ่มรายได้รัฐแสนล้าน โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 "สังศิต"เผยผลสำรวจพบคนไทยเล่นพนันทุกวัน ระบุ 48%เป็นการเสี่ยงโชค 46.7%เล่นพนันจากหวยใต้ดิน หนุนเปิดคาสิโน สร้างรายได้รัฐเพิ่มแสนล้าน นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ คณบดีวิทยาลัยนวัตรกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต หัวหน้าโครงการศึกษา“ภาษีพนันและสนามม้า”เปิดเผยผลการศึกษาเรื่องดังกล่าวในงานสัมนาเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ว่า การศึกษาเรื่องดังกล่าวไม่ใช่นโยบายของรัฐบาลที่จะมีแผนเปิดบ่อนคาสิโน แต่เราได้คุยกับกรมสรรพสามิตมาเป็นระยะเวลานาน 5 ปี และได้เริ่มศึกษาเมื่อปีที่แล้ว โดยจุดมุ่งหมายของงานวิจัย คือ ศึกษาว่า ประเทศที่เปิดบ่อนคาสิโนอย่างถูกกฎหมายนั้น มีผลต่อเศรษฐกิจและสังคมในเชิงบวกและลบอย่างไร กรณีที่เกิดผลกระทบเชิงลบนั้น เขามีวิธีบริหารจัดการอย่างไร ทั้งนี้ คณะวิจัยได้ศึกษาถึงการเปิดบ่อนคาสิโนในมาเก๊า มาเลเซีย สิงคโปร์ และ แนวชายแดนไทยกับเพื่อนบ้าน รวมถึง ศึกษาถึงทัศนคติของคนไทยที่มีต่อการเปิดบ่อนคาสิโน…

Read More

โครงการห้องเรียนภูมิปัญญาผู้นำ การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2559 อาจารย์สุริยะใส กตะศิลา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิตและคณาจารย์ในภาควิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง ได้นำคณะนักศึกษาร่วมโครงการห้องเรียนภูมิปัญญาผู้นำ การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ประจำปีการศึกษา 2558 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยนำนักศึกษาลงพื้นที่เพื่อเรียนรู้ชุมชนต่างๆ ในจังหวัดสมุทรสงคราม ได้แก่ ชุมชนแพรกหนามแดง ชุมชนแหลมใหญ่ ชุมชนบางจะเกร็ง ดอนหอยหลอด ชุมชนบางแก้ว และชุมชนมูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงคราม เพื่อเรียนรู้สถานการณ์ของชุมชนและวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จของชุมชน (ภาพกิจกรรมสามารถดูได้ใน Gallery)

Read More

นักศึกษาผู้นำฯ เอกธุรกิจ เข้าศึกษาดูงานธุรกิจรีไซเคิล วงศ์พานิช สาขาท่าทราย จังหวัดสมุทรสาคร

วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ดร.อภิรัตน์ กังสดารพร ผู้ช่วยคณบดี และอาจารย์ฟ้าลั่น กระสังข์ อาจารย์หลักสูตรผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง นำกลุ่มนักศึกษาปริญญาตรี เข้าศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มเติมองค์ความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ด้านการดำเนินงานธุรกิจรีไซเคิล โดยเข้าศึกษาที่ธุรกิจวงศ์พานิช สาขาท่าทราย จังหวัดสมุทรสาคร โดยได้รับเกียรติจาก คุณสมพล วาสนาพิตรานนท์ เจ้าของธุรกิจ เป็นผู้บรรยายและนำคณะเข้าดูงานในด้านต่างๆ 

Read More

การประชุมร่วมโครงการธุรกิจเพื่อสังคม ร้านกาแฟ คอรัปชั่น "ฉัน" ไม่ขอรับ ระหว่างสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) กับวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

การทุจริตคอรัปชั่นถือเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติที่มีความซับซ้อนและมีผลกระทบต่อชีวิตของคนในสังคมทุกระดับ ถึงแวลาแล้วที่คนรุ่นใหม่ที่มีการศึกษาและแสวงหาความโปร่งใส รับผิดชอบในหน้าที่และมีความยุติธรรม จะต้องลุกขึ้นรวมพลังกันต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบและร่วมกันเป็นกำลังสำคัญในการนำพาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป จากแนวคิดดังกล่าวจึงนำมาสู่การหารือร่วมกันระหว่างสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) กับวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิตเพื่อจัดตั้งโครงการธุรกิจเพื่อสังคม ร้านการแฟ คอรัปชั่น "ฉัน" ไม่ขอรับ เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งจัดตัั้งขึ้นจากความร่วมมือของ 4 องค์กรหลักได้แก่  สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) True Coffee ร้านกาแฟคนไทย ที่มีรูปแบบการบริหารอย่างเป็นระบบ มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อเป็นฟันเฟืองการขับเคลื่อน องค์กรต่อต้านคอรัปชั่น

Read More

คอลัมน์: มิติโลกาภิวัตน์: สร้างตัว สร้างชาติของลาว

คอลัมน์: มิติโลกาภิวัตน์: สร้างตัว สร้างชาติของลาว อ. เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ลาวหรือในชื่อเต็มอย่างเป็นทางการคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนี้ ไม่ค่อยมีข่าวใหญ่ให้ได้ยินมากนัก จนเมื่อวันจันทร์นี้เอง ที่มีข่าวเรื่องพรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่งปกครองประเทศลาว ได้จัดประชุมเพื่อคัดเลือกผู้นำรัฐบาลกันอีกครั้ง เป็นการประชุมคองเกรสของพรรคครั้งที่ 11 หลังจากมีการประชุมครั้งหลังสุดมาแต่ปี ค.ศ.2011 โน่นแล้ว ในระบบคอมมิวนิสต์นั้น การคัดเลือกผู้นำประเทศคล้ายกัน เช่น พรรคคอมมิวนิสต์จีน หรือพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนั่นเอง คือก็เลือกกันเองจากฝ่ายเลขาธิการและโปลิตบูโร ซึ่งถือเป็นองค์กรสูงสุดภายในพรรค ผู้นำที่เลือกขึ้นมานั้นก็เปลี่ยนปรับไปแต่ละรุ่น และก็จะเห็นว่าจะเป็นคนรุ่นเก่าที่ร่วมรบ ร่วมปฏิวัติด้วยกันมา พรรคคอมมิวนิสต์นั้น ปกครองลาวมาแต่ช่วงที่รบชนะสหรัฐ ในสงครามอินโดจีนครั้งที่ 2 เมื่อปี ค.ศ.1975 แต่นั้นมา เรื่องของลาวในช่วงอายุของเรานี้ มีแต่เรื่องของการรบรา การปฏิวัติ…

Read More

สรุปประเด็นการสัมมนาวิชาการ "จากไอซิส สู่วิกฤตการณ์ อิหร่าน-ซาอุดิอาระเบีย กับ ระเบียบโลกใหม่"

สรุปประเด็นการสัมมนาวิชาการ "จากไอซิส สู่วิกฤตการณ์ อิหร่าน-ซาอุดิอาระเบีย กับ ระเบียบโลกใหม่" วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโดย วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ สถาบันปฏิรูปประเทศไทย (สปท.) ------------------------------------------ ปัจจุบัน สภาวะไร้เสถียรภาพของโลกขมวดปมปัญหาอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นพื้นที่ของความขัดแย้งอันยุ่งเหยิงพัลวัน ไอซิสที่โดยนัยต่อระเบียบโลกแล้ว คือ ขบวนการเคลื่อนไหวที่พยายามล้มล้างอย่างถอนรากต่อระเบียบโลกในยุคอาณานิคม คือ เส้นเขตแดนที่เขตแบ่งเป็นประเทศในทุกวันนี้โดยอดีตเจ้าอาณานิคมหลักในพื้นที่ คือ อังกฤษและฝรั่งเศส รวมทั้งล้มล้างอย่างถอนรากต่อระเบียบโลกปัจจุบัน คือ ระบอบการเมืองและเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ ขณะที่ภาพดังกล่าวถูกเสริมความแตกแยกรุนแรงเข้าด้วยเกมการเมืองระหว่างมหาอำนาจทั้งระดับภูมิภาค ที่มีคู่ขัดแย้งหลักได้แก่ ซาอุดิอาระเบียกับอิหร่าน และระดับโลก คือ ระหว่างสหรัฐอเมริกากับรัสเซีย ทั้งนี้ รากสาเหตุสำคัญของความยุ่งเหยิงในภูมิภาคตะวันออกกลางทุกวันนี้…

Read More

คอลัมน์: มิติโลกาภิวัตน์: ความเกลียด ความกลัว – เอเชียตะวันออก โดย อ. เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ ผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต

คอลัมน์: มิติโลกาภิวัตน์: ความเกลียด ความกลัว - เอเชียตะวันออก ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 อ. เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ ผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต สถานการณ์ในเอเชียตะวันออกยังเต็มไปด้วยความสับสน มีทั้งลักษณะของการประนีประนอมและข่มขู่ปองร้ายต่อกันไม่ลดละ ขณะที่เราเห็นการทำความตกลงระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ กรณีหญิงบริการชาวเกาหลีใต้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ดูท่าจะลงเอยด้วยดี ทั้งโดยคำกล่าวขอโทษอย่างเป็นทางการจากฝ่ายญี่ปุ่น และการรับค่าทดแทนของอดีตหญิงบริการเกาหลีใต้ คาบสมุทรเกาหลีก็สะเทือนจากการทดลองระเบิดไฮโดรเจนของเกาหลีเหนือขึ้นมาอีกอย่างคาดการณ์ไม่ทัน และนั่นดูจะทำเอาทั้งเอเชียระทึกไปด้วย เหตุเหล่านี้ล้วนมีมาแต่อดีต และต่อเนื่องนับแต่ช่วงหลังสง ครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง เป็นความบาดหมางทางประวัติศาสตร์ ที่บรรดาประเทศในเอเชียตะวันออกที่มีต่อกัน แม้จนข้ามปีเก่าเข้าสู่ปีใหม่ปีนี้แล้ววี่แววที่จะลงเอยที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนั้น ออกจะรางเลือนกับความระหองระแหง ไม่หยุดต่อกัน มีความพยายามที่จะประนีประนอมต่อกัน แต่ก็ดูจะเหลวล้มเปล่า ด้วยเหตุบาดหมางทางใจในประวัติศาสตร์นั้น ดูจะบาดลึกเกินกว่าเยียวยาแก้ไข…

Read More

คอลัมน์: มิติโลกาภิวัตน์: เอ้า! ยกมือโชว์จั๊กกะแร้หน่อย

เอ้า! ยกมือโชว์จั๊กกะแร้หน่อย อ. เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ ผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต ทั้งที่ดูเหมือนจะปลอบใจกันทุกต้นปีใหม่ว่า ให้ถือเป็นวันเริ่มต้นของความคาดหวังใหม่ในสิ่งดีอันจะมีมา แต่หลายเรื่องที่ค้างคามาจากปีเก่าก็ยังเป็นสิ่งเตือนสำนึกให้ต้องทบทวน ให้ต้องแก้ไข ให้ต้องทำให้สำเร็จลุล่วงไปให้ได้ หลายเรื่องเหล่านั้นมีผลกระทบต่อสังคมการเมืองโดยรวม และมีประเด็นเปราะบางอยู่มาก ทั้งมันจะวางกำหนดจรรยาบรรณ (Norms) หรือปทัฏฐานสำคัญของสังคมไทยที่จะมีตามมาอีกด้วย กว่าปีมาแล้วไม่ใช่หรือที่การร่างรัฐธรรมนูญฉบับของ คสช.นี้ เป็นไปในท่ามกลางความคิดของขีดขั้นและขนาดของความเป็น ประชาธิปไตย ที่ควรแก่การพัฒนาสร้างอย่างยั่งยืนกันต่อไป เรา กลับได้ยินได้เห็นความพยายามอันล้มเหลวของการร่างรัฐธรรม นูญ ในแนวจิตปรารถนาของคนส่วนใหญ่ของประเทศ ตัวชี้ที่เห็นได้ก็คือการร่างรัฐธรรมนูญฉบับบวรศักดิ์ อุวรรณโณ นั่นไง นี่คือสิ่งหนึ่งที่เหลือค้างจากปีเก่ามาถึงปีใหม่ และตลอดระยะเวลาเหล่านี้จนถึงเวลานี้ ข้อถกเถียงโต้แย้งกับสิ่งซึ่งควรร่างไว้ในรัฐธรรมนูญ ดูจะตั้งอยู่บนมูลฐานในข้อพิจารณาเรื่องการเข้าสู่อำนาจทางการเมืองเป็นส่วนใหญ่ ยังคงวนเวียนอยู่กับประเด็นเรื่อง คปป. เรื่องนายกฯ คนนอกคนใน เรื่องการเข้าสู่สภาของ ส.ว.-ส.ส.…

Read More