ปาฐกถาเรื่องการศึกษาที่มีความสุขโดย รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์

ปาฐกถาเรื่องการศึกษาที่มีความสุขโดย รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์

รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต ปาฐกถาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การศึกษาที่มีความสุขในงาน “การปฏิรูปการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต”

Read More
อธิการบดี ม.รังสิต นำทีมคณาจารย์สัมมนา“การปฏิรูปการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต”

อธิการบดี ม.รังสิต นำทีมคณาจารย์สัมมนา“การปฏิรูปการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต”

 ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ปักหมุดเดินหน้า การปฏิรูปการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต” ครั้งที่ 4   โดยจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นผู้บริหาร คณาจารย์มหาวิทยาลัยรังสิต ชูธงการศึกษายุคใหม่ต้องสามารถผลิตบัณฑิตที่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลง          ของโลกปัจจุบันและอนาคตได้อย่างอิสระ เพื่อเท่าทันยุค Digital tech transformation ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า มหาวิทยาลัยรังสิตเคยมีการปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่มาแล้ว 3 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 (พ.ศ.2544) ช่วงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง โดยชูธงเรื่องการปฏิรูประบบโครงสร้างการบริหารจัดการภายใน ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2548-4549) ช่วงวิกฤตมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ และมีคำถามว่ามหาวิทยาลัยเอกชนจะอยู่รอดหรือไม่ โดยชูธงเรื่องการปฏิรูปการเรียนการสอน ครั้งที่ 3 (พ.ศ.2551) ช่วงการเปลี่ยนแปลงความวุ่นวายทางการเมือง ปฏิรูปมหาวิทยาลัยชูธงเรื่องสังคมธรรมาธิปไตย และครั้งที่ 4…

Read More
รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี (ภาคเสาร์-อาทิตย์)

รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี (ภาคเสาร์-อาทิตย์)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (ผู้นำนักบริหารกิจการเพื่อสังคม) Executive Leadership for Social Enterprise: (Ex-LSE)   ปรัชญาของวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม  การศึกษา คือ การเรียนรู้อย่างเป็นสหวิทยาการเพื่อการเปลี่ยนแปลงโลกให้สวยงาม และน่าอยู่ยิ่งขึ้นกว่าเดิม ดังนั้นวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมจึงไม่เพียงแต่สอนให้บัณฑิตที่เป็น คนดีคนเก่งและมีความกล้าหาญในจริยธรรมให้เข้าใจโลกและมีความสามารถในการอธิบายโลกเท่านั้น แต่ยังมีความสามารถเปลี่ยนแปลงโลกให้สวยงามได้อีกด้วย วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม สร้างนักคิด ผลิตผู้นำ เพื่อร่วมปฏิรูปประเทศไทยสู่สังคมธรรมาธิปไตย แนวคิดของหลักสูตร ปัจจุบันสังคมโลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลอย่างสมบูรณ์ ซึ่งเป็นแรงผลักดันที่สำคัญที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต บุคคลวัยทำงานจึงจำเป็นต้องยกระดับทักษะ ทั้งในด้านการทำงาน และ การดำเนินชีวิตให้ก้าวทันโลกแห่งความเปลี่ยนแปลง จุดเด่นของหลักสูตร หลักสูตรได้ออกแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนทำงาน โดยจุดเด่นของหลักสูตรนี้คือ - เป็นหลักสูตรที่เรียนแบบ Block Course - สามารถเทียบโอนประสบการณ์การทำงานในรายวิชาที่สัมพันธ์กันได้ - เป็นการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่เน้นการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างอาจารย์กับกลุ่ม…

Read More
ต่อยอดธุรกิจร้อยล้านด้วยแนวคิดนวัตกรรมสังคม

ต่อยอดธุรกิจร้อยล้านด้วยแนวคิดนวัตกรรมสังคม

ต่อยอดธุรกิจร้อยล้านด้วยแนวคิดนวัตกรรมสังคม “คิดอยากจะประสบความสำเร็จ คิดแล้วต้องลงมือทำ ไม่ใช่เอาแต่เล็ง...” และผลลัพธ์ของการกล้าคิด และกล้าลงมือทำสิ่งใหม่ๆ กล้าที่จะแตกต่าง คือสิ่งที่ทำให้วันนี้ "แบรนด์วัชรินทร์" เเบรนด์ของฝากขึ้นชื่อจังหวัดสิงห์บุรีที่ผลิตจากภูมิปัญญาทองถิ่น ขึ้นแท่นสินค้ายอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยเเละต่างชาติ ทั้งยังขยายกิจการและเพิ่มผลิตภัณฑ์จากเดิม หมูทุบ สู่ จระเข้ทุบ เพื่อส่งออกจำหน่ายต่างประเทศโดยตีตลาดใหญ่อย่างประเทศจีนและฮ่องกง นายวัชรินทร์ เรืองฤทธิ์กูล ศิษย์เก่าวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต เจ้าของแบรนด์วัชรินทร์ กล่าวว่า เดิมครอบครัวมีกิจการเป็นของตนเอง ซึ่งคุณแม่เป็นผู้ก่อตั้งและผลิตสินค้าของฝากประจำจังหวัดสิงห์บุรีที่ขายมายาวนานกว่า 30 ปีโดยเริ่มจากการทำหมูทุบมาก่อน ต่อด้วยเนื้อวัว เนื้อไก่ เพราะสินค้าของเราเป็นสินค้าของฝากประจำจังหวัดที่ขึ้นชื่อของสิงห์บุรี เมื่อระยะเวลาผ่านไปก็จะมีคู่แข่งทางการตลาดเยอะขึ้น ในฐานะทายาทรุ่นที่ 2 ที่จะต้องสานต่อธุรกิจ จึงต้องหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อที่จะหากผู้บริโภคกลุ่มใหม่ๆ จากขายตามปั้มน้ำมันก็เปลี่ยนเป็นขายตามห้างโมเดิร์นเทส และขณะนั้นกำลังศึกษาในหลักสูตรผู้นำ ทางสังคม ธุรกิจและการเมือง จึงได้นำความรู้หลายอย่างมาพัฒนาต่อยอดและปรับใช้ในหลายส่วนของการบริหารจัดการธุรกิจ…

Read More
Gandhi Institute: The Way Forward

Gandhi Institute: The Way Forward

Gandhi Institute: The Way Forward   เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ไปเป็นตัวแทนของท่านอธิการบดีในการกล่าวเปิดงาน Gandhi Institute: The Way Forward โดยมีผู้เข้าร่วมงาน 80 ท่านประกอบด้วยสถานฑูตอินเดีย คุณชาติศิริ โสภณพานิช แต่ส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจคนสำคัญชาวไทยเชือสาย อินเดีย สถาบันคานธีที่มหาวิทยาลัยรังสิตถือเป็นสถาบันแรกที่จัดตั้งขึ้นในกลุ่มประเทศอาเซียน สถาบันจะเป็นเวทีสร้างนโยบายสันติภาพระหว่างประเทศ สถานที่จัดอบรมสร้างความเป็นผู้นำให้แก่เยาวชนอาเซียน 10 ประเทศ โดยการสนับสนุนของรัฐบาลและนักธุรกิจอินเดีย นักธุรกิจและนักวิชาการชาวไทยและผู้ที่ศรัทธาต่อท่านคานธี           

Read More
นักศึกษาปริญญาเอกร่วมสวัสดีปีใหม่คณาจารย์

นักศึกษาปริญญาเอกร่วมสวัสดีปีใหม่คณาจารย์

นักศึกษาปริญญาเอกร่วมสวัสดีปีใหม่คณาจารย์ วันที่ 17 ม.ค.61 นักศึกษา ปริญญาเอก วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม รวมตัวกันสวัสดีปีใหม่คณาจารย์ ด้วยบรรยากาศอบอุ่น และเป็นกันเอง  

Read More
S 25485380
S__25485380
S__25485381
S__25485382
S__25485383
S__25485384
S__25485385
S__25485386
S__25485387
S__25485388
S__25485389
S 25485380 S 25485381 S 25485382 S 25485383 S 25485384 S 25485385 S 25485386 S 25485387 S 25485388 S 25485389

งาน Byenior Party และ มุทิตาจิต

งาน Byenior Party และ มุทิตาจิต   เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 รศ.ดร.สังศิต พิรินะรังสรรค์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมคณาจารย์ และ นักศึกษา เข้าร่วมงาน Byenior และ มุทิตาจิต โดยพร้อมหน้ากัน ณ ห้องจัดเลี้ยง Waterside กรุงเทพมหานคร โดยในงาน กิจกรรมมากมาย อาทิ รับชม VTR, จัดพิธีมุทิตาจิต แด่ อ.ดารณี อินทะแสน และ อ.จุไรลักษณ์ เกษบุรมย์, รับประทานอาหาร ถ่ายภาพร่วมกัน,…

Read More
S 25485395
S__25485395
S__25485393
S__25485394
S__25485396
S__25485397
S__25485398
S__25485399
S__25485400
S__25485401
S__25485402
S__25485403
S 25485395 S 25485393 S 25485394 S 25485396 S 25485397 S 25485398 S 25485399 S 25485400 S 25485401 S 25485402 S 25485403

ประมวลภาพงานรับปริญญาวิทยาลัยนวัตกกรรม

มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2560   ในวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ จะจัดพิธีซ้อมย่อย ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 และซ้อมใหญ่ ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 ในปีนี้มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจำนวน 5,718 คน โดยมีศิลปินดาราที่เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญา อาทิ บุศ-โกมลทิพย์ รัตนาไพศาลสุข, เอิร์ธ-ธวัช พรรัตนประเสริฐ, เจมส์-จิรายุ ตั้งศรีสุข, น้ำตาล-พิจักขณา วงศารัตนศิลป์, ยีน-เกวลิน ศรีวรรณา, มายด์-ลภัสลัล จิรเวชสุนทรกุล, และ…

Read More
พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรขุมทรัพย์อาเซียนฯ รุ่นที่ 1

พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรขุมทรัพย์อาเซียนฯ รุ่นที่ 1

พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรขุมทรัพย์อาเซียนสำหรับผู้ประกอบการยุคดิจิตอลรุ่นที่ 1   เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 มีพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรขุมทรัพย์อาเซียนสำหรับผู้ประกอบการยุคดิจิตอลรุ่นที่ 1 ที่วิทยาลัยานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับพันธมิตรจัดขึ้นที่โพธาลัย รุ่นแรกมีนักศึกษาประมาณ 100 คน มีคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะเป็นองค์ปาฐกพูดได้ดีมาก มีการทำพิธีไว้อาลัยให้ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณในฐานะที่ท่านให้เกียรติเป็นประธานเปิดหลักสูตรและกล่าวปาฐกถานำ      

Read More