ต่อยอดธุรกิจร้อยล้านด้วยแนวคิดนวัตกรรมสังคม

ต่อยอดธุรกิจร้อยล้านด้วยแนวคิดนวัตกรรมสังคม

ต่อยอดธุรกิจร้อยล้านด้วยแนวคิดนวัตกรรมสังคม “คิดอยากจะประสบความสำเร็จ คิดแล้วต้องลงมือทำ ไม่ใช่เอาแต่เล็ง...” และผลลัพธ์ของการกล้าคิด และกล้าลงมือทำสิ่งใหม่ๆ กล้าที่จะแตกต่าง คือสิ่งที่ทำให้วันนี้ "แบรนด์วัชรินทร์" เเบรนด์ของฝากขึ้นชื่อจังหวัดสิงห์บุรีที่ผลิตจากภูมิปัญญาทองถิ่น ขึ้นแท่นสินค้ายอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยเเละต่างชาติ ทั้งยังขยายกิจการและเพิ่มผลิตภัณฑ์จากเดิม หมูทุบ สู่ จระเข้ทุบ เพื่อส่งออกจำหน่ายต่างประเทศโดยตีตลาดใหญ่อย่างประเทศจีนและฮ่องกง นายวัชรินทร์ เรืองฤทธิ์กูล ศิษย์เก่าวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต เจ้าของแบรนด์วัชรินทร์ กล่าวว่า เดิมครอบครัวมีกิจการเป็นของตนเอง ซึ่งคุณแม่เป็นผู้ก่อตั้งและผลิตสินค้าของฝากประจำจังหวัดสิงห์บุรีที่ขายมายาวนานกว่า 30 ปีโดยเริ่มจากการทำหมูทุบมาก่อน ต่อด้วยเนื้อวัว เนื้อไก่ เพราะสินค้าของเราเป็นสินค้าของฝากประจำจังหวัดที่ขึ้นชื่อของสิงห์บุรี เมื่อระยะเวลาผ่านไปก็จะมีคู่แข่งทางการตลาดเยอะขึ้น ในฐานะทายาทรุ่นที่ 2 ที่จะต้องสานต่อธุรกิจ จึงต้องหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อที่จะหากผู้บริโภคกลุ่มใหม่ๆ จากขายตามปั้มน้ำมันก็เปลี่ยนเป็นขายตามห้างโมเดิร์นเทส และขณะนั้นกำลังศึกษาในหลักสูตรผู้นำ ทางสังคม ธุรกิจและการเมือง จึงได้นำความรู้หลายอย่างมาพัฒนาต่อยอดและปรับใช้ในหลายส่วนของการบริหารจัดการธุรกิจ…

Read More
Gandhi Institute: The Way Forward

Gandhi Institute: The Way Forward

Gandhi Institute: The Way Forward   เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ไปเป็นตัวแทนของท่านอธิการบดีในการกล่าวเปิดงาน Gandhi Institute: The Way Forward โดยมีผู้เข้าร่วมงาน 80 ท่านประกอบด้วยสถานฑูตอินเดีย คุณชาติศิริ โสภณพานิช แต่ส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจคนสำคัญชาวไทยเชือสาย อินเดีย สถาบันคานธีที่มหาวิทยาลัยรังสิตถือเป็นสถาบันแรกที่จัดตั้งขึ้นในกลุ่มประเทศอาเซียน สถาบันจะเป็นเวทีสร้างนโยบายสันติภาพระหว่างประเทศ สถานที่จัดอบรมสร้างความเป็นผู้นำให้แก่เยาวชนอาเซียน 10 ประเทศ โดยการสนับสนุนของรัฐบาลและนักธุรกิจอินเดีย นักธุรกิจและนักวิชาการชาวไทยและผู้ที่ศรัทธาต่อท่านคานธี           

Read More
นักศึกษาปริญญาเอกร่วมสวัสดีปีใหม่คณาจารย์

นักศึกษาปริญญาเอกร่วมสวัสดีปีใหม่คณาจารย์

นักศึกษาปริญญาเอกร่วมสวัสดีปีใหม่คณาจารย์ วันที่ 17 ม.ค.61 นักศึกษา ปริญญาเอก วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม รวมตัวกันสวัสดีปีใหม่คณาจารย์ ด้วยบรรยากาศอบอุ่น และเป็นกันเอง  

Read More