S 25485380
S__25485380
S__25485381
S__25485382
S__25485383
S__25485384
S__25485385
S__25485386
S__25485387
S__25485388
S__25485389
S 25485380 S 25485381 S 25485382 S 25485383 S 25485384 S 25485385 S 25485386 S 25485387 S 25485388 S 25485389

งาน Byenior Party และ มุทิตาจิต

งาน Byenior Party และ มุทิตาจิต   เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 รศ.ดร.สังศิต พิรินะรังสรรค์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมคณาจารย์ และ นักศึกษา เข้าร่วมงาน Byenior และ มุทิตาจิต โดยพร้อมหน้ากัน ณ ห้องจัดเลี้ยง Waterside กรุงเทพมหานคร โดยในงาน กิจกรรมมากมาย อาทิ รับชม VTR, จัดพิธีมุทิตาจิต แด่ อ.ดารณี อินทะแสน และ อ.จุไรลักษณ์ เกษบุรมย์, รับประทานอาหาร ถ่ายภาพร่วมกัน,…

Read More
S 25485395
S__25485395
S__25485393
S__25485394
S__25485396
S__25485397
S__25485398
S__25485399
S__25485400
S__25485401
S__25485402
S__25485403
S 25485395 S 25485393 S 25485394 S 25485396 S 25485397 S 25485398 S 25485399 S 25485400 S 25485401 S 25485402 S 25485403

ประมวลภาพงานรับปริญญาวิทยาลัยนวัตกกรรม

มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2560   ในวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ จะจัดพิธีซ้อมย่อย ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 และซ้อมใหญ่ ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 ในปีนี้มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจำนวน 5,718 คน โดยมีศิลปินดาราที่เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญา อาทิ บุศ-โกมลทิพย์ รัตนาไพศาลสุข, เอิร์ธ-ธวัช พรรัตนประเสริฐ, เจมส์-จิรายุ ตั้งศรีสุข, น้ำตาล-พิจักขณา วงศารัตนศิลป์, ยีน-เกวลิน ศรีวรรณา, มายด์-ลภัสลัล จิรเวชสุนทรกุล, และ…

Read More
พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรขุมทรัพย์อาเซียนฯ รุ่นที่ 1

พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรขุมทรัพย์อาเซียนฯ รุ่นที่ 1

พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรขุมทรัพย์อาเซียนสำหรับผู้ประกอบการยุคดิจิตอลรุ่นที่ 1   เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 มีพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรขุมทรัพย์อาเซียนสำหรับผู้ประกอบการยุคดิจิตอลรุ่นที่ 1 ที่วิทยาลัยานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับพันธมิตรจัดขึ้นที่โพธาลัย รุ่นแรกมีนักศึกษาประมาณ 100 คน มีคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะเป็นองค์ปาฐกพูดได้ดีมาก มีการทำพิธีไว้อาลัยให้ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณในฐานะที่ท่านให้เกียรติเป็นประธานเปิดหลักสูตรและกล่าวปาฐกถานำ      

Read More

นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต ลงพื้นที่จังหวัดแพร่ ชุมชนแก่งเสือเต้น

นักศึกษานวิทยาลัยวัตกรรมสังคม ม.รังสิต ลงพื้นที่จังหวัดแพร่ ชุมชนแก่งเสือเต้น  

Read More
การแสดงปาฐกถาของ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณหัวข้อ “ศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยในบริบทโลก”

การแสดงปาฐกถาของ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณหัวข้อ “ศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยในบริบทโลก”

การแสดงปาฐกถาของ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณหัวข้อ “ศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยในบริบทโลก” เวทีการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง "นวัตกรรมสังคมกับการปฏิรูปประเทศไทย 360 องศา" วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 โดยวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต

Read More
Leadership ของดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ

Leadership ของดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ

Leadership ของดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ แน่นอนคงเป็นเรื่องยากที่จะหา ดร.สุรินทร์สอง ดร.สุรินทร์สาม แต่เราจำเป็นต้องสร้างผู้นำที่มี Leadership คล้ายๆ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ วิสัยทัศน์ทันโลก ลุ่มลึก มีจิตวิญญาณประชาธิปไตยและที่สำคัญให้เกียรติคน _______________________ ในช่วงที่ผมมาเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต ผมได้มีโอกาสร่วมงานกับ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ 3 ครั้งด้วยกัน ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2558 ครั้งนั้นวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ได้จัดสัมมนาวิชาการหัวข้อนวัตกรรมสังคมกับการปฏิรูปประเทศไทย โดยเราได้เชิญท่านมาปาฐกถาเรื่องขีดความสามารถของประเทศไทยในบริบทโลก ครั้งที่ 2 วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ร่วมกับ สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย (FIT) จัดโครงการ “เยาวชนคิดสร้างชาติ ผู้ว่าฯหน้าใหม่ (THE GOVERNOR)” ผมได้มีโอกาสขึ้นเวทีเป็น commentator…

Read More