การคิดอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อส่วนรวม โดย : รศ.วิทยากร เชียงกูล คณบดีกิตติคุณ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

การคิดอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อส่วนรวม โดย : รศ.วิทยากร เชียงกูล คณบดีกิตติคุณ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต วิธีคิดแบบบิดเบือน (ในทัศนะนักจิตวิทยา) ที่เห็นได้ชัดในหมู่คนไทยจำนวนมากคือ วิธีคิดแบบ 2 ขั้วตรงข้ามสุดโต่ง (Polarized/Black and White Thinking) ที่ต่างคนต่างคิดว่าตัวถูก 100% อีกฝ่ายผิด100% หรือถ้าสิ่งหนึ่งดี สิ่งหนึ่งก็ชั่ว ถ้าไม่ใช่ขาวก็ต้องดำ คนที่คิดแบบนี้มองไม่เห็นสีเทาเฉดต่างๆ ในโลกความจริง มองไม่เห็นว่ามีทางเลือก ความเป็นไปได้อื่นๆ นอกจาก 2 ขั้วสุดโต่งขั้วใดขั้วหนึ่งเท่านั้น เช่น เหลืองเข้มหรือแดงเข้ม ต้าน คสช.หรือชื่นชมคสช. ฯลฯ การคิดแบบนี้สร้างความขัดแย้งแบบไม่มีทางที่จะทำความเข้าใจ ประนีประนอมแบบให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกันได้ วิธีการคิดและคุณภาพของการคิดของมนุษย์ มีอิทธิพลสูงต่อการตัดสินใจ…

Read More