นักศึกษาเอกธุรกิจกับการเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ บริษัท เจ.ดี.พูลล์ จำกัด

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 น. ดร.อภิรัตน์ กังสดารพร ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต นำคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ไปยังบริษัท เจ.ดี.พูลล์ จำกัด เพื่อเรียนรู้การบริหารธุรกิจจากประสบการณ์จริงของผู้บริหาร และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในยุคปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจาก คุณธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานกรรมการบริหารของกลุ่มบริษัทเจดีพูลล์ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้

Read More

มิติโลกาภิวัตน์: หรือเป็นสงครามระหว่างอารยธรรมที่ต่างกัน อ. เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต

มิติโลกาภิวัตน์: หรือเป็นสงครามระหว่างอารยธรรมที่ต่างกัน อ. เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต หวาดผวาตื่นกลัวกันไปทั่วโลก กับเหตุฆาตกรรมกลางกรุงปารีส ยุโรปทั้งทวีปอยู่อย่างไม่เป็นสุข หาใช่แดนใฝ่ฝันของนักท่องเที่ยวเช่นเคยเป็นมาเสียแล้ว และโลกในภาคส่วนอื่นๆ  ล้วนตระหนักถึงภัยที่ใกล้ตัวเข้ามา กับความเป็นไปได้ที่จะมีเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันเกิดขึ้น กับประเทศของตัว ภาพที่เห็นตามมาจึงเป็นมาตรการความมั่นคง ที่เข้มข้น กำหนดขึ้นอย่างกระตือรือร้นทีเดียวในแทบทุกประเทศ ถ้าฟังจากประเทศของกลุ่มรัฐอิสลาม หรือ IS ที่มีออกมาตอบรับการกระทำของกลุ่มตัวเอง ต่อเหตุสยองขวัญและคาวเลือดที่ปารีสคราวนี้ ดูจะเป็นไปเช่นหลายนักวิเคราะห์ที่พูดกันว่า จุดอันเป็นมูลเหตุและแรงจูงใจดังกล่าว มีที่มาจากการที่ฝรั่งเศสเข้าร่วมรบทำสงครามร่วมกับสหรัฐ ในการปราบปรามกลุ่ม IS ในซีเรีย และกับเครือข่าย IS ในตะวันออกกลาง นี่เป็นปฐมเหตุแรกสุดหนึ่งเดียว เหตุที่เกิดขึ้น ทำให้นึกไปถึงเหตุการณ์ก่อการร้ายที่เกิดกลางกรุงนิวยอร์กของสหรัฐ ที่เรียกเหตุการณ์ครั้งนั้นว่า 9/11 ดูเหมือนฟังว่า หลายฝ่ายเอ่ยถึงเหตุการณ์กลางกรุงปารีสคราวนี้ว่า ศุกร์…

Read More

รศ.ดร.สิตานนท์ เจษฎาพิพัฒน์ รองคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม อภิปรายเรื่องแผนการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคกลางและภาคตะวันตก

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 รศ.ดร.สิตานนท์ เจษฎาพิพัฒน์ รองคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับเชิญจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นผู้ดำเนินงานและอภิปราย เรื่องแผนการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคกลางและภาคตะวันตก ณ โรงแรมเอเซีย  

Read More
  • 1
  • 2