จัดระเบียบ-ระบบงาน-กก.ขับเคลื่อนปฏิรูป อ.เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต

จัดระเบียบ-ระบบงาน-กก.ขับเคลื่อนปฏิรูป อ.เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต แน่นอนว่า มีงานรอคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปอยู่มากทีเดียว หลังจากการแต่งตั้งตัวบุคคลเข้าไปเป็นคณะกรรมการแล้ว แรกสุดเราก็จะเห็นว่ามี 11 ประเด็นของ คสช.รออยู่ แล้วยังจะประเด็นที่สภาปฏิรูปรวบรวมมอบเพิ่มอีก 36 ประเด็นกับอีก 7 ประเด็นพัฒนา ความเร่งด่วนของงานปฏิรูปของคณะกรรมการตรากำหนดมาแต่แรกทีเดียว ใครจะมาเป็นประธาน ใครจะมาเป็นสมาชิกนั้นเป็นเรื่องหนึ่ง แต่การรวมกำลังคนที่หลากหลายมารวมเป็นคณะทำงานนั้น คงต้องทำความเข้าใจลักษณะของงาน ลักษณะของการจัดสร้างองค์กรเชิงสถาบันเพื่อการปฏิรูป ตัวกำลังคนที่จะต้อง Put the right man in the right job กับกระบวนการทำงานและกลไกการทำงานให้ไปในทิศทางเดียวบรรลุจุดอันมุ่งประสงค์ งานปฏิรูปคราวนี้ต้องการตัวบุคคลที่มีลักษณะพิเศษกว่าธรรมดา และกระบวนการคัดเลือกตัวบุคคลจะต้องไม่ทำอย่างเดิมที่ทำกันมา ในระบบอุปถัมภ์ ระบบพรรคพวก ระบบวิ่งเต้นแสวงหาตำแหน่งเครื่องราชฯ หรือแม้จากพวกนายทุนขุนศึกศักดินา ที่ใช้ระบบชนชั้นเป็นเหตุผลของการพิจารณาและโดยเฉพาะ…

Read More

จันทราขัณฑ์ แซมพาท… “วอร์เรนบัฟเฟตต์ แห่งอินเดีย” ดร.วีรพงษ์ ชุติภัทร์ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

จันทราขัณฑ์ แซมพาท… “วอร์เรนบัฟเฟตต์ แห่งอินเดีย” ดร.วีรพงษ์ ชุติภัทร์ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ในช่วงเวลานี้...ที่หุ้นขึ้นสองวัน...ลงสามวัน คุณผู้อ่านหลายท่านคงจะสับสนไม่รู้ว่าจะลงทุนในหุ้นอย่างไรดี? ดังนั้น เพื่อเป็นแนวความคิดหนึ่งในการลงทุนให้แก่คุณผู้อ่าน ผมจึงขอแนะนำแนวคิดการลงทุนของนักลงทุนระดับโลกท่านหนึ่ง เขามีชื่อว่า จันทราขัณฑ์แซมพาท (ChandrakantSampat)  แซมพาท ได้รับสมญานามว่า “วอร์เรน บัฟเฟตต์ แห่งอินเดีย” ด้วยชื่อเสียงดังกล่าวคงพอจะเป็นเครื่องยืนยันถึงความสามารถในการลงทุนของเขาได้เป็นอย่างดี เขาเป็นนักลงทุนที่มีอายุกว่า 82 ปีแล้ว แต่แซมพาทก็ยังคงใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายแต่ยังกระฉับกระเฉง ไม่ว่าจะเป็นการวิ่งจ็อกกิ้งหรือการเล่นโยคะ แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับแซมพาทก็คือ บรรดาหนังสือ นิตยสาร และบทวิเคราะห์จำนวนมหาศาลในห้องนอนของเขา  ในปี 2498 แซมพาทเริ่มที่จะละทิ้งธุรกิจของครอบครัวที่กำลังประสบปัญหาอย่างหนัก เขาพยายามเสาะแสวงหาอาชีพที่จะทำให้เขาสามารถเริ่มต้นนับหนึ่งได้ และเขาก็พบว่า “การลงทุน” น่าจะเป็นตัวเลือกที่จะทำให้เขาประสบความสำเร็จได้มากที่สุด เขาจึงเริ่มศึกษาการลงทุนและเริ่มลงทุนอย่างจริงจังตามแนวทางที่ตนศึกษามา แต่ก็ประสบความสำเร็จไม่มากนัก…

Read More

เลือกอย่าให้เละ-เละก็อย่าเลือก อ. เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต

เลือกอย่าให้เละ-เละก็อย่าเลือก อ. เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต กลับมาเรื่องการบ้านการเมืองไทยอีกครั้ง หลังจาก สงบปากสงบคำไปหนึ่งสัปดาห์ และไพล่ไปเขียนเรื่องต่างประเทศอยู่หลายตอน บรรยากาศการ เมืองไทยช่วงนี้ เห็นจะหนีใจจดใจจ่อรอดูกันว่าสมาชิกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะเป็นใครบ้าง  สมาชิกสภาขับเคลื่อนฯ จะได้ใครจากไหน กลุ่มไหน เข้าไปทำงาน และทั้งหลายทั้งมวลนี้ ล้วนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจคัดเลือกของหัวหน้า คสช.คนเดียว ฟังจากเสียงวิพากษ์วิจารณ์ แบ่งออกได้เป็นสองส่วน คือ ส่วนที่เป็นกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กับกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป ในส่วนของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนั้น ยังคงมีจุดเน้นอยู่ที่ว่า ใครจะมาเป็นประธานยกร่างรัฐธรรมนูญ และตัวบุคคลที่ถูกเอ่ยอ้างชื่อก็มีสองท่านคือ นายอานันท์ ปันยารชุน กับนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ในส่วนของกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปนั้น ออกจะมีข่าวขัดกันที่น่าขำอยู่สักหน่อย ก็คือมีข่าวกลุ่มโน้น กลุ่มนี้ โดยเฉพาะสมาชิกสภาปฏิรูปเก่า กับรายชื่อกลุ่มนายทหารอีกฝูงหนึ่ง ว่าต่างขับเคลื่อนที่จะชิงชัยเข้าไปเป็นสมาชิกขับเคลื่อนการปฏิรูปคราวนี้…

Read More

เรื่องน่าจับตาเฝ้ามอง โดย อ. เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต อ. เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต

เรื่องน่าจับตาเฝ้ามอง โดย อ. เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต อ. เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต ผมเชื่อว่ามีคนไทยจำนวนไม่น้อยเช่นกัน ที่คอยติด ตามเฝ้าดูการเดินทางของท่านนายกรัฐมนตรีประ ยุทธ์ จันทร์โอชา ไปประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ ซึ่งในการประชุมระดับผู้นำเพื่อรับรองวาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015 ที่น่าสนใจมากกว่านี้ น่าจะเป็นคำกล่าวแถลงต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่ ซึ่งประเทศไทยจะเป็นจุดสนใจเด่นประเทศหนึ่งในการประชุมของสหประชาชาติคราวนี้ จุดอันน่าสนใจนั้น มีมาแต่เดือนพฤษภาคม ที่ คสช. ก้าวเข้ามาแทนที่บริหารประเทศแทนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนั่นเอง เพราะเพียงจุดเริ่มต้นนี้ เสียงก่นประณามรูปแบบการเมือง การปกครองใหม่ว่าไม่เป็นประชาธิปไตย ก็กู่ก้องมาจากชาติมหาอำนาจตะวันตกแล้ว โดยเฉพาะก็คือพันธมิตรเก่าแก่อย่างสหรัฐและสหภาพยุโรป มีเสียงในลักษณะกดดัน กล่าวหาตามมาไม่ได้หยุด แม้ขนาดเอกอัครราชทูตคนใหม่ของอังกฤษประจำประเทศไทย ก็หยาบคายล่วงหน้าด่าประณามประจานประเทศไทย ก่อนเดินทางมารับตำแหน่งประจำในประเทศไทยด้วยซ้ำไป ตรงนี้น่าสนใจนะครับ…

Read More

จะปฏิรูปประเทศได้ ต้องเข้าใจหลักการที่เป็นรากของปัญหา โดย : รศ.วิทยากร เชียงกูล คณบดีกิตติคุณ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต

จะปฏิรูปประเทศได้ ต้องเข้าใจหลักการที่เป็นรากของปัญหา โดย : รศ.วิทยากร เชียงกูล คณบดีกิตติคุณ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต นักจิตวิทยาสังคมพบว่า คนระดับมือใหม่หรือปานกลางจะมองเห็นแต่ตัวปัญหาแค่ผิวๆ และตามแก้ปัญหาตามอาการที่เขาเห็นไปทีละจุด ขณะที่คนระดับผู้เชี่ยวชาญรอบรู้ จะมองเห็นหลักการใหญ่ ที่เป็นรากของปัญหาในภาพรวม และจะคิดแก้ปัญหาทั้งระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า คนไทยส่วนใหญ่รวมทั้งผู้นำมักจะมองจากสภาพปัญหาที่พวกเขาเห็น และสรุปหาวิธีแก้อย่างง่ายๆ มากกว่าที่จะมองเห็นในเชิงโครงสร้างระบบสังคมทั้งหมดว่า ปัญหานั้นมีรากเหง้าที่แท้จริงมาจากไหน หรือเชื่อมโยงกับปัญหาอื่นๆ อะไรอีก การจัดการศึกษาของไทยเน้นการท่องจำความรู้สาขาต่างๆ มากกว่าจะสอนให้คนไทยคิดวิเคราะห์เป็น และเน้นสาขาวิชาเฉพาะทางแบบการแบ่งงานกันทำในโรงงานอุตสาหกรรมมากไป ทำให้เราเป็นแค่นักเทคนิคที่มองและ/แก้ปัญหาไปทีละส่วนทีละเรื่องแบบกลไก ไม่ได้เข้าใจปัญหาลึกๆ ทั้งระบบ และหาทางแก้ไขอย่างเห็นภาพรวมทั้งหมด การที่คนไทยมักมองเห็นปัญหาแค่ปรากฏการณ์ที่เห็น เพราะการจัดการศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องสำคัญๆ ที่ควรรู้อย่างเข้าใจองค์ความรู้ของสาขาวิชาต่างๆ ในเชิงปรัชญา ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเมือง/สังคมวิทยา ฯลฯ ของวิชานั้นๆ อย่างบูรณาการ เชื่อมโยงกับมิติต่างๆ ในสังคมที่เป็นจริง และเข้าใจภาพรวมของชีวิตและสังคมทั้งหมด เหมือนเข้าใจป่าทั้งป่าหรือระบบนิเวศ (ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม)…

Read More

การจัดองค์กรความมั่นคงในเอเชีย (จบ) อ. เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต

การจัดองค์กรความมั่นคงในเอเชีย (จบ) อ. เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต องค์กรความมั่นคงที่เรียกว่า องค์กรความร่วมมือ เซี่ยงไฮ้ (Shanghai Cooperation Organization) นี้ นับว่าสร้างโครงสร้างขององค์กรเข้มแข็งมากด้วยการก่อตั้งสำนักงานเลขาธิการขึ้นที่กรุงปักกิ่ง และยังได้จัดตั้งศูนย์ต่อต้านลัทธิก่อการร้ายขึ้นที่เมืองบิชเคก (Bishkek) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของคีร์กีซสถาน ทำให้เห็น SCO นี้ มีลักษณะที่เป็นเชิงสถาบันมากขึ้น กรณีการโจมตีสหรัฐ 9/11 และสหรัฐก็ตอบโต้ไล่ล่ากลุ่มก่อการร้ายอย่างไม่ลดละนั้น ทำให้ภูมิภาคแถบเอเชียกลาง ต้องวางยุทธศาสตร์อย่างกว้างขวาง ต่อต้านกลุ่มก่อการร้ายพร้อมกันกับสหรัฐไปด้วย นี่นับเป็นสถานการณ์ทางยุทธศาสตร์ใหม่ทั้งหมด ซึ่ง SCO ต้องใช้เวลาในการสร้างความสมานฉันท์ร่วมกัน การวางยุทธศาสตร์ต่อต้านกลุ่มก่อการร้ายนี้ แม้ว่าสมาชิกทั้งหมดของ SCO จะสนองตอบต่อมาตรการต่าง ๆ ที่ฝ่ายสหรัฐเสนอให้ เพื่อให้ต่อต้านและให้การสนับสนุนทำลายกลุ่มตอลิบันในอัฟกานิสถาน และให้การสนับสนุนแต่ละรัฐสมาชิกของ…

Read More

คณะนักวิจัยวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ลงพื้นที่เก็บข้อมูลงานวิจัยเรื่องการจัดเก็บภาษีการพนัน ณ ประเทศมาเลเซีย

วันที่ 23 กันยายน 2558 คณะนักวิจัยวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม นำโดย รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ เข้าศึกษาดูงานและเก็บข้อมูลงานวิจัยเรื่อง "การจัดเก็บภาษีการพนัน" ณ Penang Turf Club ประเทศมาเลเซีย โดยทุนสนับสนุนจากกระทรวงการคลัง

Read More

การจัดองค์กรความมั่นคงในเอเชีย (2)

การจัดองค์กรความมั่นคงในเอเชีย (2) อ.เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต ประธานาธิบดีนาซาร์บาเยฟกล่าวถึงสิ่งที่เขาคิดอยู่ในใจ เปรียบเทียบกับ "องค์กรเพื่อความมั่นคงและความร่วมมือของยุโรป" (Organization for Security and Cooperation in Europe = OSCE) ที่มีอยู่ก่อนหน้านั้น จากการล่มสลายของสหภาพโซเวียต ได้ก่อให้เกิดช่องว่างขึ้นทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียกลางที่ร่ำรวยไปด้วยพลังงาน ซึ่งเห็นได้ชัดว่า ภูมิภาคแห่งนี้จะกลายเป็นสมรภูมิสงครามของชาติมหาอำนาจของโลก เช่น สหรัฐ รัสเซีย และจีน ในการแสวงหาแหล่งน้ำมัน ในส่วนอื่นๆ ของเอเชียก็เช่นกัน โครงสร้างความมั่นคงในยุคสงครามเย็น หากไม่ถึงกับล่มสลาย แต่ก็แทบเปล่าประ โยชน์เสียแล้ว ความคิดริเริ่มของประธานาธิบดีนาซาร์บาเยฟ เจตนาที่จะนำเอาอันตรายต่อความมั่นคงของเอเชียกลาง มาเป็นแนวคิดที่มีโลกทัศน์กว้างไกลขึ้น และให้เป็นที่ยอมรับในความพยายามที่จะสร้างกลไกการปรึกษาหารือ เพื่อลดละแรงกด ดันด้านเดียว…

Read More

การเมืองเรื่อง “โรดแมป”

การเมืองเรื่อง “โรดแมป” อ.สุริยะใส กตะศิลา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต พลันที่สภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือ สปช. ลงมติคว่ำร่างรัฐธรรมนูญและจบสถานะของแม่น้ำ 2 สาย คือ สปช.กับกรรมาธิการยกร่างฯ ไปด้วยนั้น ดูเหมือนกระบวนการปฏิรูปก็ต้องสะดุดตามไปชั่วขณะ อาการสะดุดยังมีทางแพร่งเข้ามาให้ต้องพิจารณากันอีกว่า จากนี้ไป คสช.และ/หรือผู้เป็นเจ้าภาพของการปฏิรูปจะกาง "โรดแมป (Road Map)" เดินต่อกันแบบไหนอย่างไร ซึ่งก็ไม่ใช่การสรรหา 21 อรหันต์กรรมการยกร่างฯ (กรธ.) หรือสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เท่านั้น หากแต่ยังมีประเด็นใหม่ ข้อห่วงใยและข้อกังวลไม่น้อยจากสังคมตามมามากมายว่า "วาระปฏิรูปประเทศก่อนเลือกตั้ง" จะออกดอกออกผลเมื่อไหร่ คสช.แก้เกมด้วยการชิงประกาศโรดแมปใหม่ด้วยสูตร 6:4 และ 6:4 ทั้งช่วงเวลาการเขียนรัฐธรรมนูญ…

Read More

การจัดองค์กรความมั่นคง-ไทย-เอเชีย อ.เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต

การจัดองค์กรความมั่นคง-ไทย-เอเชีย อ.เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต ก็ได้เขียนวิเคราะห์วิจารณ์ระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศไทยไปบ้างแล้ว โดยเฉพาะกรณีระเบิดบริเวณศาลพระพรหม ที่สี่แยกราชประสงค์ จากการสืบสวนสอบสวนจนสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยไว้ได้หลายคนแล้วนั้น แม้จะชื่นชมความสามารถของเจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่ก็ได้ชี้ให้เห็นสิ่งอันเป็นข้อบกพร่อง และความไร้ประสิทธิภาพในระบบความมั่นคงของเราอยู่มากมายหลายเรื่องทีเดียว ง่ายๆ ก็คือจากคำแถลงการณ์สอบสวนของตำรวจ  ซึ่งเผยถึงการเข้าเมืองมาอยู่ในประเทศนานนับหลายเดือนของผู้ก่อเหตุระเบิดคราวนี้ บ่งบอกช่องโหว่ และความอ่อนด้อยอยู่มากของระบบความมั่นคงของเรา ที่โดยซื่อบื้อ แทบไม่รู้เรื่องอันเป็นความเคลื่อนไหวของคนชั่วเหล่านี้ และจากข่าวด้านตำรวจต่อมา ดูจะอธิบายช่องโหว่นี้เริ่มแรกมาจากตำรวจตรวจคนเข้าเมืองทีเดียว ก็โหวกเหวกโวยวายกันไป และดูจะยอมรับกันอย่างเขินอายอยู่บ้าง กับระบบความมั่นคงที่พูดไปก็ขายขี้หน้า ที่จริงที่พูดกันว่า ระบบความมั่นคงรั่วนั้น ก็มีความเป็นไปได้ เกิดขึ้นได้ในแต่ละประเทศ อย่างกรณี 9/11 ของสหรัฐนั้น ก็ไม่ได้มีลักษณะลอบเข้าเมืองมาก่อเหตุต่างอะไรนักกับกรณีของไทย ของสหรัฐคราวนั้น เป็นการลอบเข้าเมืองของผู้ก่อการร้ายเอง แต่ของไทยที่มันแย่กว่า ชั่วกว่า ก็เพราะมันเกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐนั่นเอง จัดการเอาคนร้ายเข้ามาอยู่ในบ้าน นี่เองกระมังที่เริ่มพูดกันถึงการจัดตั้งกระทรวงความมั่นคง เพื่อที่จะจัดระบบระเบียบ…

Read More
  • 1
  • 2