คอลัมน์: มิติโลกาภิวัตน์: เมื่อเอเชียแปซิฟิกจะพลิกฟื้น

คอลัมน์: มิติโลกาภิวัตน์: เมื่อเอเชียแปซิฟิกจะพลิกฟื้น อ. เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต เสร็จศึกในตะวันออกกลาง เราน่าจะเห็นได้ว่า สหรัฐจะหันกลับมาจุ้นจ้านในเอเชียแปซิฟิกมากขึ้น เพราะภูมิภาคแถบนี้ มีผลประโยชน์ทั้งที่เป็นยุทธศาสตร์ทาง การเมือง เศรษฐกิจของสหรัฐ ไม่แพ้ในภูมิภาคอื่น ยิ่งถ้ารวมเอาเรื่องอุดมการณ์ของความเป็นประชาธิปไตยเสรีที่สหรัฐชอบที่จะชี้นำและกดดันประเทศต่างๆ รวมถึงไทยเรื่องประชาธิปไตยด้วยแล้ว ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการแสดงบทบาทของชาติมหาอำนาจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะเข้มข้นยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นมา ภาพเหล่านี้น่าจะเห็นได้ชัดเจนขึ้น หลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐปีนี้ การแต่งตั้งนาย เกล็น ทาวน์เซนด์ เดวีส์ ถ้าหากผ่านรัฐสภาสหรัฐได้มาประจำประเทศไทยนั้น มองได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์สหรัฐที่จะกลับมาเอเชียแปซิฟิกเต็มที่ก็ได้ ปรารถนาที่จะกลับมาเอเชียแปซิฟิกของสหรัฐ หลังจากต้องถอยล่า ห่างหายไปจากภาพการเมืองทางแถบนี้  ลดอิทธิพลลงไปมาก นับแต่พ่ายแพ้เวียดนามในสงครามอินโดจีนครั้งที่สองในปี ค.ศ.1975 และต้องถอนกองกำลังออกไปจากทั้งที่อุดรฯ อู่ตะเภาในประเทศไทย กับถอนฐานทัพออกไปจากสนามบินคลาร์ก และอ่าวซูบิกของฟิลิปปินส์ในปี ค.ศ.1993 เป็นต้นมา แต่สหรัฐไม่ได้ทั้งเอเชียแปซิฟิกไปเสียทั้งหมดเลยทีเดียว…

Read More

Warning: parse_url() expects parameter 1 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/rewrite.php on line 474

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/rewrite.php on line 483

Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/rewrite.php on line 490

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-oembed.php on line 271

Warning: preg_split() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/kses.php on line 1324

Warning: strtolower() expects parameter 1 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/http.php on line 517

Warning: strtolower() expects parameter 1 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/http.php on line 517

Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/shortcodes.php on line 179

Warning: preg_match_all() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/shortcodes.php on line 187

Warning: array_intersect(): Argument #2 is not an array in /home1/iconime/public_html/wp-includes/shortcodes.php on line 188

Warning: preg_split() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/formatting.php on line 604

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/class-wp-embed.php on line 391

Warning: preg_match_all() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/formatting.php on line 229

Warning: array_intersect(): Argument #2 is not an array in /home1/iconime/public_html/wp-includes/formatting.php on line 230

Warning: preg_split() expects parameter 2 to be string, array given in /home1/iconime/public_html/wp-includes/formatting.php on line 235

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home1/iconime/public_html/wp-includes/formatting.php on line 237

Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home1/iconime/public_html/wp-includes/formatting.php on line 299

แนะนำวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม โดย รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

Read More

มติ คตช.งัดม.44เด้ง ขรก.เอี่ยวทุจริต

มติ คตช.งัดม.44เด้งขรก.เอี่ยวทุจริต “วิษณุ” ระบุ 100 ชื่อถือเป็นรุ่นแรกมีตั้งแต่ซี 3-ซี 11 ที่ศูนย์แถลงข่าวตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา 12.30น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นำแถลงผลการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ(คตช.) โดยมีคณะกรรมการ และอนุกรรมการชุดต่างๆ ของคตช. ร่วมแถลงด้วย นายวิษณุ กล่าวว่า ครั้งนี้เป็นการประชุมคตช.ครั้งที่ 3/2558 โดยวาระสำคัญวันนี้แบ่งเป็น3เรื่อง เรื่องที่ 1 เป็นการรายงานความคืบหน้าการดำเนินการงานของอนุกรรมการชุดต่างๆของคตช. 2.เรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่สืบเนื่องมาจากการประชุมสองครั้งแรก ในเรื่องของ “ข้อตกลงคุณธรรม” ซึ่งหมายถึงข้อตกลงที่หน่วยของรัฐทำกับเอกชนโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเป็นกลางเข้ามาช่วยตรวจสอบการทำสัญญาของรัฐ และ3. เรื่องเกี่ยวกับข้อเสนอว่าการที่เราจะแสดงความโปร่งใสในการทำงานของภาครัฐที่นอกจากอาศัยความร่วมมือในประเทศแล้วต้องอาศัยกติกาที่เป็นสากลเพื่อเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)มีนโยบายสนับสนุนให้ประเทศไทยสมัครเป็นสมาชิกองค์กรหรือเข้าร่วมโครงการระหว่างประเทศที่มีชื่อเสียงด้านความโปร่งใส นายวิษณุ กล่าวถึงกรณีข้าราชการ 100 รายชื่อ ที่ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ(ศอตช.)ระบุว่าเข้าข่ายการทุจริตว่า…

Read More

ทำไมจึงควรอ่าน ‘คาร์ล มาร์กซ์’

 ทำไมจึงควรอ่าน ‘คาร์ล มาร์กซ์’ โดย : รศ.วิทยากร เชียงกูล   ที่มา.หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 20 เมษายน 2558   คาร์ล มาร์กซ์ (ค.ศ.1818-1883) เป็นนักวิชาการ ผู้สร้างความก้าวหน้า  ให้กับองค์ความรู้ทางด้านเศรษฐกิจสังคมของโลกอย่างสำคัญ  โดยเฉพาะวิธีการวิเคราะห์กฎการเปลี่ยนแปลงทางสังคม,ลักษณะและกลไกการทำงานของระบบทุนนิยม วิกฤติเศรษฐกิจถดถอยที่ไม่มีทางออกนอกจากต้องเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจเสียใหม่ มาร์กซ์ถูกลดความสำคัญลง จากความล้มเหลวและการเปลี่ยนแปลงของประเทศสังคมนิยมและคนไปมองเขาเป็นเจ้าลัทธิ ความเชื่อ แทนที่จะมองว่าเขาเป็นนักวิชาการและนักปฏิวัติผู้ชี้ทางในประวัติศาสตร์ยุคหนึ่ง ระบบเศรษฐกิจพรรคคอมมิวนิสต์รัสเซีย จีน ฯลฯ ได้ทำกันโดยอ้างสังคมนิยมนั้น แท้จริงเป็นเพียงระบบทุนนิยมโดยรัฐ ที่นำโดยแกนนำพรรคกลุ่มน้อยผู้บริหารแบบเผด็จการแบบรวมศูนย์ ไม่ใช่สังคมนิยม ซึ่งมาร์กซ์หมายถึง ระบบที่บริหารโดยสมาคมคนงานผู้ผลิตอิสระที่เป็นประชาธิปไตย แบบสหกรณ์ผู้ผลิต ผู้บริโภค เน้นการผลิตเพื่อมูลค่าใช้สอย แบ่งปันให้ทุกคนอย่างเป็นธรรมอย่างแท้จริง เราควรอ่านงานของมาร์กซ์ใหม่ เพราะ มาร์กซ์…

Read More

ร่าง รธน.อึไม่ออก ฉี่ไม่สะเด็ดน้ำ: อ.เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนสัมพันธ์ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต

คอลัมน์: มิติโลกาภิวัตน์: ร่าง รธน.อึไม่ออก ฉี่ไม่สะเด็ดน้ำ ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- จันทร์ที่ 13 เมษายน 2558 อ.เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนสัมพันธ์ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต เรื่องมันตลก ที่ทำไปทำมาอีท่าไหนไม่ทราบครับ กับท่าทางอึดอัดขัดข้องกันหนักข้อขึ้น ระหว่าง กมธ.ร่างรัฐธรรมนูญกับ สปช. เพราะก็หลายวันมานี้คงได้เห็นอาการ "อึไม่ออก" ของ กมธ.ร่างรัฐธรรมนูญ กับอาการหัวฟัดหัวเหวี่ยงของ สปช. เพราะกลัวอึที่ออกมา มันจะเหลวเป๋วยิ่งกว่าคนท้องเสีย ส่งกลิ่นจนคนพากันวิ่งหนีเตลิดเปิดเปิงเอา ข้อวิพากษ์วิจารณ์ข้อเสนอในร่างรัฐธรรมนูญนั้น เห็นความไม่ลงรอยเด่นชัด ในความแตกต่างแนวคิดเนื้อหาที่มีอยู่ในร่างรัฐธรรมนูญ อาการอึไม่ออกที่น่าจะเห็นได้อีกอย่างหนึ่ง คือในฝ่ายของ กมธ.ร่างรัฐธรรมนูญนั้น ถึงกับแทงกั๊กเอาแทบทุกประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก แย้มปากก็เห็นขี้ฟันว่าทุกเรื่องทุกประเด็นนั้น…

Read More

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาไทยพลัดถิ่น วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ได้ขอการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่ นางสาวสุวรรณี สมบูรณ์ นักศึกษาไทยพลัดถิ่น ซึ่งเป็นโครงการในเครือข่ายกิจการทางสังคมของวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิต ทั้งนี้ ในวันที่ 9 เมษายน 2558 ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต ได้อนุมัติทุนการศึกษา พร้อมกับ เสนอแนะให้ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคมเสนอนโยบายการแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้เป็นนโยบายของชาติ 

Read More

อ.สุริยะใส กตะศิลา: ใช้โอกาส "วันครอบครัว" รับมือสังคมผู้สูงอายุ

      คอลัมน์: บทความพิเศษ: ใช้โอกาส 'วันครอบครัว' รับมือ  สังคมผู้สูงอายุ! อ.สุริยะใส กตะศิลา ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสังคม วิทยาลัย  นวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ วันที่ 15 เมษายน 2558 ผมเห็นรายงานวิจัยของกระทรวงสาธารณสุข ค่อนข้างตกใจว่าสังคมไทยก้าวกระโดดเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุรวดเร็วแค่ในช่วงเวลาสั้นๆ ได้อย่างไร และอดห่วงไม่ได้กับการเตรียมความพร้อมของฝ่ายต่างๆ กระทรวงสาธารณสุขระบุว่า ไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ขณะนี้มีประชากรทั้งหมด 64.5 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้น จำนวน 9.4 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 14.5 ของประชากร โดยเพิ่มขึ้นปีละประมาณ…

Read More
  • 1
  • 2