จริยธรรมาภิบาลนักการเมืองกับการปฏิรูปประเทศไทย โดย รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์

วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557 รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ได้รับเชิญจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้บรรยายพิเศษเรื่อง "จริยธรรมาภิบาลนักการเมืองกับการปฏิรูปประเทศไทย" ซึ่งการบรรยายครั้งนี้ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดขึ้นร่วมกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติและสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ซึ่งมีสาระดังนี้ ทำไมต้องปฏิรูปประเทศไทย คำถามแรกสุดที่เราควรขบคิดก็คือ ทำไมประเทศไทยในวันนี้จึงโชคร้ายต้องตกมาอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นต้องมีการปฏิรูปทั้งทางด้านการเมือง ทั้งโครงสร้าง ระบบ และตัวนักการเมือง รวมไปถึงเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา วัฒนธรรม การควบคุมการคอร์รัปชั่น และทุกๆ เรื่องที่สำคัญอย่างที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลย ? ในช่วงสองทศวรรษสุดท้ายนี้ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมไทยในหลายๆ ด้านอย่างรุนแรง มีวิกฤตเศรษฐกิจครั้งร้ายแรงที่สุดของประเทศในปี 2540 ในช่วงเวลาดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญถึง 3 ครั้ง คือรัฐธรรมนูญปี 2540 ปี…

Read More

ถ้าปฏิรูปตำรวจไม่ได้ ปฏิรูปประเทศไทยคงไม่สำเร็จ โดย รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

ถ้าปฏิรูปตำรวจไม่ได้ ปฏิรูปประเทศไทยคงไม่สำเร็จ:รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ เผยแพร่โดย ศูนย์ข่าวอาร์เอสยูนิวส์   ศูนย์ข่าวอาร์เอสยูนิวส์/ 15 ธ.ค. 2557 รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ วิเคราะห์ปัญหาของตำรวจไม่ได้อยู่ที่ด้านบุคลากรแต่อยู่ที่ระบบบริหาร ชี้ปัญหาใหญ่ของอำนาจรวมศูนย์-ขาดหน่วยงานตรวจสอบการทำงานตำรวจ ย้ำถ้าปฏิรูปตำรวจไม่ได้ ปฏิรูปประเทศไทยคงไม่สำเร็จ แจงไม่ได้หวังให้เปลี่ยนแปลงในทันที แต่อย่างน้อยต้องปรับตัวให้ดีกว่าในอดีต   รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ และ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวผ่านรายการ WISDOM TALK ของสถานีโทรทัศน์ อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี ถึงกรณีขบวนการคอรัปชั่นขนาดใหญ่ในเพิ่งถูกจับได้และเป็นที่กล่าวถึงในสังคมขณะนี้ว่า ตนมองว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในสังคมไทยมาอย่างยาวนาน นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องการรีดไถและการรับส่วยด้วย โดยตนมองว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ด้านบุคลากรเพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่ระบบบริหารงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เนื่องจากกฎหมายเรื่องโครงสร้างการบริหารของตำรวจได้ให้อำนาจในการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมากเกินไปโดยมีการจัดรูปแบบองค์กรเลียนแบบกองทัพ ซึ่งตนมองว่าจุดนี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง เพราะตำรวจไม่ควรรวมศูนย์อำนาจเหมือนกองทัพ เนื่องจากตำรวจมีหน้าที่ให้บริการประชาชนและมี…

Read More

รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ เสนอ : ปฏิรูประบบตำรวจ – จัดตั้งศาลควบคุมการคอรัปชั่น

วันที่ 16 ธันวาคม 2557 รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต และ สปช. ได้อภิปรายในสภาปฎิรูปแห่งชาติ เสนอ จะปฏิรูปประเทศไทย ต้องปฏิรูประบบตำรวจ และจัดตั้งศาลควบคุมการคอรัปชั่น https://www.youtube.com/watch?v=sga1TauM5Jg

Read More

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาดีเด่นสาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง

ขอแสดงความยินดีกับ นายพชร พักตร์จันทร์  ที่ได้รับเกียรติบัตรนักศึกษาดีเด่นของภาควิชาผู้นำ ทางสังคม ธุรกิจและการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

Read More

รศ.ดร.สิตานนท์ เจษฎาพิพัฒน์ นำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการประจำปี ณ กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนิเซีย

รศ.ดร.สิตานนท์ เจษฎาพิพัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานในการนำเสนองานวิจัยด้านการปฎิรูปพลังงาน เรื่อง ยุทธศาสตร์การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคตะวันออกของประเทศไทย ในงาน 2014 EAAERE Inter-Congress Conference วันที่ 8 ธันวาคม 2557 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนิเซีย

Read More

ดร.สมิทธ์ ตุงคะสมิต อาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ผู้นำทีมจิตอาสา ออกช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบรอบเหมืองแร่ทองคำ

ดร.สมิทธิ์ ตุงคะสมิต อาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ได้นำทีมงานจิตอาสา ออกช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหมืองแร่ทองคำที่จังหวัดพิจิตร ข่าวโดย..ไทยพีบีเอส

Read More

โครงการ "เรียนเล่นนอกตำรา"

วันที่ 9 ธันวาคม 2557 หลักสูตรผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง และ หลักสูตรจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดโครงการ "เรียนเล่นนอกตำรา" โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษา ในภาควิชาผู้นำทางธุรกิจ ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจในสภาวะของความเป็นจริงนอกตำรา ซึ่งจัดขึ้น ณ ลานใต้ตึก 3 มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ

Read More

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม กับรางวัลโครงการนวัตกรรมอัจฉริยะ ประจำปีการศึกษา 2557

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม "สร้างนักคิด ผลิตผู้นำ" วันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 เวลา 12.00 น. ดร.ชุลีรัตน์ เจริญพร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นตัวแทนของวิทยาลัยเข้ารับรางวัลชมเชยจาก ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งในปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ได้รับรางวัลจากโครงการนวัตกรรมอัจฉริยะ จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ 1. โครงการร้านการแฟคอรัป "ฉันไม่ขอรับ" 2. โครงการห้องเรียนภูมิปัญญาผู้นำ  

Read More

จะปฏิรูปประเทศได้ คนมีอำนาจหน้าที่ต้องตั้งใจฟังและอ่านด้วย: รศ.วิทยากร เชียงกูล

จะปฏิรูปประเทศได้ คนมีอำนาจหน้าที่ต้องตั้งใจฟังและอ่านด้วย โดย : รศ.วิทยากร เชียงกูล ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ คนที่มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารและเปลี่ยนประเทศทั้ง คสช. ครม. สนช. สปช. ชอบอ้างว่ายินดีรับฟังเสียงประชาชน ในเรื่องการปฏิรูปประเทศและการร่างรัฐธรรมนูญ แต่บ่อยครั้งที่เป็นการอ้างเพื่อสร้างภาพ ให้ได้รับการยอมรับไปอย่างนั้นเอง นอกจากจะไม่ให้ประชาชนจัดเสวนาพูดคุยเรื่องปัญหาและการปฏิรูปสังคมแล้ว พวกเขายังไม่ได้ตั้งใจฟัง รวมทั้งไม่ได้อ่านข้อเสนอแนะของประชาชนอย่างจริงจัง ส่วนหนึ่งเพราะพวกเขางานยุ่ง หรือทำตัวให้ยุ่งมากไป ส่วนหนึ่งเพราะพวกเขามักมีกรอบคิดของตนเอง เชื่อแนวคิดของตัวเองและคนใกล้ชิดมากกว่าที่จะใจกว้างรับฟังคนอื่นที่คิดแตกต่างไปอย่างจริงจัง การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนจังหวัดต่างๆ และกลุ่ม องค์กรต่างๆ ควรจะจัดโดยหน่วยงานอื่นที่เป็นกลางหรือมีแนวคิดเสรีนิยมใจกว้างมากกว่ากอ.รมน. ควรจะมีการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ วิทยุ และสื่ออื่นๆ รวมทั้งมีคนที่มีความรู้ ความสามารถ ในการจับประเด็นเก่ง จดบันทึกสรุป และเผยแพร่ต่อ ทั้งต่อบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่ในการร่างรัฐธรรมนูญและการปฏิรูปประเทศ และต่อประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้การศึกษาข้อมูลข่าวสารกับประชาชน…

Read More
  • 1
  • 2