วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม รับสมัครอาจารย์ประจำวิทยาลัย

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม รับสมัคร อาจารย์ โดยมีคุณสมบัติดังนี้ จบการศึกษาระดับปริญญาเอกในศาสตร์สหวิทยาการ เช่น สังคมวิทยา, สังคมศาสตร์, เศรษฐศาสตร์การเมือง ฯลฯ อายุไม่เกิน 60 ปี ถ้ามีตำแหน่งทางวิชาการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ความเชี่ยวชาญด้านการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยมารับและกรอกใบสมัครที่ สำนักงานฝ่ายบุคคล ตึก 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรังสิต

Read More

ประกาศโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ ให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557

Read More

เปิดตัว “สถาบันปฏิรูปประเทศไทย” ระดมความเห็นคู่ขนาน สปช. – วอน คสช.แยกแยะอย่าปิดกั้น

เปิดตัว “สถาบันปฏิรูปประเทศไทย” ระดมความเห็นคู่ขนาน สปช. - วอน คสช.แยกแยะอย่าปิดกั้น โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 26 ตุลาคม 2557 “สังศิต - สุริยะใส” เปิดตัว “สถาบันปฏิรูปประเทศไทย” ขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศคู่ขนานสภาปฏิรูปแห่งชาติ วอน คสช. แยกแยะจากกลุ่มต้าน และอย่าปิดกั้น อีกทั้งต้องกำหนดเป็นวาระแห่งชาติ พบ สปช. บางส่วนเป็นคณะกรรมการ เชื่อไร้ปัญหาการทำงาน วันนี้ (26 ต.ค.) ที่อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ และ นายสุริยะใส กตะศิลา อดีตผู้ประสานงานกลุ่มกรีน พร้อมด้วยสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ…

Read More

นักศึกษานวัตกรรมสังคม ร่วม "คิดเพื่อชาติ" ทาง TNN2

นักศึกษานวัตกรรมสังคม ร่วม "คิดเพื่อชาติ" ทาง TNN2 นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม คุณสุรเดช ภาณุฑัต คุณจันทร์เพ็ญ ทองย้อย และคุณเชิญบูชา ทองสวัสดิ์ ร่วมกับ นักศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์ คุณลลิตต์ภัทร โลหิตานนท์ ร่วมสนทนาในรายการ "คิดเพื่อชาติ" เรื่อง "วัยรุ่นพันธ์ไฮฯ" ออกอากาศวันอังคารที่ 5 และ 12 พฤศจิกายน 2557 เวลา 21.30-22.00 น. ติดตามชมได้ที่ช่อง TNN2 หรือช่อง 162

Read More

ประกาศเกียรติคุณ นางสาวปนัดดา โสพันลิ นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปนัดดา โสพันลิ บัณฑิตวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง ได้รับรางวัลที่เป็นที่น่าภูมิใจของพวกเราชาวนวัตกรรมสังคม ได้แก่ เกียรติบัตรในการผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศในการประกวดภาพถ่ายภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในหัวข้อ "Change...เปลี่ยนอะไร สังคมไทยถึงน่าอยู่" ได้รับรางวัลชมเชย โครงการประกวดสารคดีสั้น "รวมใจไทย...ให้เป็นหนึ่ง" จัดโดยกองทัพบก  

Read More

ทัศนะ รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ กับประเด็นการดันนาโนไฟแนนซ์ แทนเงินกู้นอกระบบ

ดันนาโนไฟแนนซ์ แทนกู้นอกระบบ ติงแก้ปัญหาไม่ได้ ขุนคลังชง "หม่อมอุ๋ย" ตั้งนาโนไฟแนนซ์  คิดดอกเบี้ย 36% แทนกู้นอกระบบ "สังศิต" ชี้แค่ทางเลือก แต่แก้ปัญหาไม่ได้ทั้งหมด แนะใช้ช่องสหกรณ์ออมทรัพย์ แยก ธ.ก.ส.มาทำธนาคารคนจนได้ผลมากกว่า เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า วันที่ 24 ต.ค.นี้ จะเสนอ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี เห็นชอบมาตรการจัดตั้งสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ เพื่อปล่อยกู้ให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินและแก้ปัญหาหนี้นอกระบบที่ต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราสูง สำหรับสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์นั้น หลักการจะให้บริษัทเอกชนดำเนินกิจการ ซึ่งจะมีการกำหนดทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท เข้ามาลงทะเบียน และอยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวงการคลัง โดยคิดอัตราดอกเบี้ย 3%…

Read More

กำหนดการเปิดตัวสถาบันปฏิรูปประเทศไทย (Thailand Reform Institute: TRI)

          สถาบันปฏิรูปประเทศไทย มีกำหนดการแถลงข่าวเปิดตัวสถาบันฯ ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00-16.30 โดย รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ประธานสถาบันปฏิรูปประเทศไทย และ อาจารย์สุริยะใส กตะศิลา อาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ผู้อำนวยการสถาบันปฏิรูปประเทศไทย ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวพร้อมคณะกรรมการสถาบันฯ และในช่วงบ่ายจะมีการเสวนาเรื่อง "ทิศทางปฏิรูป...ทิศทางรัฐธรรมนูญ" โดยตัวแทนนักวิชาการ และตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชน ผู้ดำเนินรายการได้แก่ นายสำราญ รอดเพชร  

Read More

คะแนนและผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบในระดับดีมากติดต่อกัน 3 ปี คือ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554-2556 PDF File - คะแนนและผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

Read More

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาหลักสูตรผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง

พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยรังสิต โดยมติของสภามหาวิทยาลัยรังสิต ได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง ดังนี้ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง) รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์  ประธานกรรมการ ศ.ดร.ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร กรรมการ ดร.ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ กรรมการ รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ กรรมการ ดร.รัตพงษ์ สอนสุภาพ กรรมการและเลขานุการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง) นายอภิสิทธิ์ เวชาชาชีวะ ประธานกรรมการ นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป กรรมการ นายปรีชา ส่งวัฒนา…

Read More

รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต กับประเด็นร่างกฎหมาย พ.ร.บ.สำนักงานสลากฯ ปี 2550

กองสลากงัดกฎหมาย บี้ผู้ค้ารายย่อยขายล๊อตเตอรี่เกิน 90 บาท เจอปรับ 2000 บาท พล.ต.ฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่าการออกรางวัลงวดของวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ ได้เพิ่มระดับความเข้มงวดเป็นขั้นสูงสุดในการตรวจสอบสลากฯที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ โดยประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่รายวัน เพื่อตรวจสอบ หากพบว่าผู้ค้าสลากฯ ขายเกินกว่าราคาควบคุมไว้ที่ 90 บาท จะดำเนินการปรับตาม พ.ร.บ.สลากฯ พ.ศ.2517 โดยมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาททันที เชื่อว่าการใช้กฎหมายครั้งนี้จะช่วยให้ราคาปรับลดลง ที่ผ่านมาได้ขึ้นทะเบียนผู้ค้าสลากฯ และการปั้มสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านขวาสีนํ้าเงินบนสลาก เพื่อให้ทราบว่า เป็นสลากฯของผู้ค้ารายย่อย ที่ต้องนำไปขายเองในราคาที่ควบคุมไว้ที่ 90 บาท หากพบขายเกินราคาควบคุมหรือนำสลากฯ ไปรวมชุดก็จะจดชื่อเพื่อเรียกให้ผู้ค้ามารับทราบ หากกระทำผิดเป็นครั้งที่ 2 ก็จะยึดโควตาคืนทันที แต่ยังพบว่ามีการขายเกินราคาควบคุมไว้…

Read More
  • 1
  • 2