เสวนาวิชาการ "ความจริงที่โลก (ไม่) รับรู้ โดย อ.อาทิตย์ ทองอินทร์

 

IMG_2470