อัญ-บุ๋ม-นิว : น.ศ.วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ร่วมถอดบทเรียนในรายการ "คมชัดลึก"

อัญ-บุ๋ม-นิว : น.ศ.วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ร่วมถอดบทเรียนในรายการ “คมชัดลึก”

น.ส.อัญธิกา  คังคายะ, น.ส.ศศิณัฎฐ์ สุริยะพงษ์ และ น.ส. ปาคิชา ทองวิจิตร เยาวชนรุ่นใหม่ของวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิตซึ่งเคยลงพื้นที่กรณีเหมืองทองคำที่จังหวัดพิจิตร ได้รับเชิญจากรายการ  “คมชัดลึก” ทาง Nation Channel ให้เข้าร่วมถอดบทเรียนผลกระทบที่เกิดกับกับชาวบ้านในพื้นที่ ออกอากาศวันที่ 15 กันยายน 2558 เวลา 20.00 น.