อนาคตประเทศไทยหลังคว่ำร่างรัฐธรรมนูญ 2558 : โดยวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมร่วมกับรายการสามัคคีประชาชน

อนาคตประเทศไทยหลังคว่ำร่างรัฐธรรมนูญ 2558: โดยวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมร่วมกับรายการสามัคคีประชาชน