หนังสือใหม่: การก่อการร้ายข้ามชาติในประเทศไทย

เขียนโดย อาจารย์อาทิตย์ ทองอินทร์ หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

พิมพ์โดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต ราคาเล่มละ 200 บาท วางแผงที่ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยรังสิต, ศูนย์หนังสือจุฬาฯ, ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์ และสำนักงานวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม และ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต