สปช.สัมมนาปฏิรูปตร.รศ.ดร.สังศิตชูแก้โกงไม่ตกเครื่องมือนักการเมือง

สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติสัมมนาปฏิรูปตำรวจ “สังศิต” ชูแก้โกงไม่ตกเป็นเครื่องมือนักการเมือง ขณะที่ “วันชัย” บอกมี45เรื่องเร่งปฏิรูปให้เสร็จใน27ก.พ. ชี้ปฏิรูป ตร.ไร้การเมือง กระจายอำนาจปชช.มีส่วนร่วม

รองศาสตราจารย์ ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) กล่าวเปิดการสัมมนา เรื่อง “10 ประเด็นเด่นนวัตกรรมการเมืองไทย” หัวข้อ การปฏิรูปตำรวจ ว่า การจัดสัมมนาในครั้งนี้เนื่องจากตำรวจเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชน เมื่อมีการตั้ง สปช.จำนวน 18 คณะ แต่ไม่ได้มีการจัดตั้งกรรมาธิการตำรวจ ประธาน สปช. จึงเป็นผู้เสนอให้มีการจัดตั้งโดยรวมคณะกรรมาธิการจากหลายคณะ

ทั้งนี้ มองว่าหากการปฏิรูปการเมืองไม่มีการปฏิรูปตำรวจเป็นตัวชี้วัดนั้นจึงไม่ใช่การปฏิรูปการเมืองที่แท้จริง ขณะเดียวกันประชาชนอยากเห็นการปฏิรูปตำรวจเนื่องจากองค์กรตำรวจเป็นองค์กรที่มีการทุจริตอย่างร้ายแรงยิ่งกว่าองค์กรราชการใด ๆ ซึ่งการปรับโครงสร้างตำรวจนั้น ต้องคำนึงถึงประชาชนที่ควรได้รับประโยชน์มากที่สุด และไม่ควรให้นักการเมืองใช้ตำรวจเป็นเครื่องมือเพื่อรังแกประชาชน รวมไปถึงกระบวนการสอบสวนที่ควรมีความเป็นธรรม

ที่มา.ข่าวการเมือง INN NEWS