วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม กับรางวัลโครงการนวัตกรรมอัจฉริยะ ประจำปีการศึกษา 2557

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม “สร้างนักคิด ผลิตผู้นำ”

วันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 เวลา 12.00 น. ดร.ชุลีรัตน์ เจริญพร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นตัวแทนของวิทยาลัยเข้ารับรางวัลชมเชยจาก ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งในปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ได้รับรางวัลจากโครงการนวัตกรรมอัจฉริยะ จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

1. โครงการร้านการแฟคอรัป “ฉันไม่ขอรับ”

2. โครงการห้องเรียนภูมิปัญญาผู้นำ