วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (ฉบับพิเศษ)

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 9 ฉบับที่ 16 (พิเศษ) เป็นวารสารที่รวบรวมผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์รวม 19 เรื่อง ผู้สนใจสามารถจองและสั่งซื้อได้ ในราคาเล่มละ 100 บาท

วิธีการสั่งซื้อ : โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 406-397101-6 พร้อมส่งหลักฐานยืนยันและที่อยู่ในการจัดส่งได้ที่ ดร.อภิรัตน์ กังสดารพร โทรศัพท์. 084-136-7366

FullSizeRender (2) FullSizeRender (3)

 

FullSizeRender (4) FullSizeRender (5)