นวัตกรรมสังคม
พิธีทำบุญครบรอบ 15 ปี วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม