S 25485395
S__25485395
S__25485393
S__25485394
S__25485396
S__25485397
S__25485398
S__25485399
S__25485400
S__25485401
S__25485402
S__25485403
S 25485395 S 25485393 S 25485394 S 25485396 S 25485397 S 25485398 S 25485399 S 25485400 S 25485401 S 25485402 S 25485403

ประมวลภาพงานรับปริญญาวิทยาลัยนวัตกกรรม

มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2560

 

ในวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ จะจัดพิธีซ้อมย่อย ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 และซ้อมใหญ่ ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560

ในปีนี้มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจำนวน 5,718 คน โดยมีศิลปินดาราที่เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญา อาทิ บุศ-โกมลทิพย์ รัตนาไพศาลสุข, เอิร์ธ-ธวัช พรรัตนประเสริฐ, เจมส์-จิรายุ ตั้งศรีสุข, น้ำตาล-พิจักขณา วงศารัตนศิลป์, ยีน-เกวลิน ศรีวรรณา, มายด์-ลภัสลัล จิรเวชสุนทรกุล, และ โซ่-ศตายุ นาคทองเพชร