น.ศ.ป.ตรี ผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง ศึกษาดูงาน บริษัท อุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์สินค้าพื้นเมือง จำกัด

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558 คณาจารย์และนักศึกษาปริญญาตรี สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง เข้าศึกษาดูงาน บริษัทอุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์สินค้าพื้นเมืองจำกัด จังหวัดสมุทรสาคร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุนทร วัฒนาพร ประธานกรรมการบริษัท ร่วมบรรยายเรื่อง การบริหารจัดการองค์การและภาวะผู้นำ ณ ห้องประชุมของบริษัท