นิทรรศการ "ภูมิปัญญาไทยก้าวไกลทั่วโลก"

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.00-12.00 น. นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ในภาควิชาธุรกิจ ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการ “ภูมิปัญญาไทย ก้าวไกลทั่วโลก” ขึ้น เพื่อเป็นการบูรณาการการเรียนรู้ ด้านการบริหารจัดการ ภาวะผู้นำ และการสัมมนาการจัดการ ณ ชั้นล่างอาคารอุไรรัตน์ (ตึก 3) โดยในวันดังกล่าวจะมีการจัดแสดงบอร์ดนิทรรศการ เวทีเสวนา และการแสดงสินค้าพันท้ายนรสิงห์ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ในวันและเวลาดังกล่าว

ภูมิปัญญา