นายณกฤตย์ จันทร์พ่วง นักศึกษา ป.ตรี นวัตกรรมสังคม ได้รับทุนจาก IPC TERTIARY INSTITURE, NEW ZEALAND

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ขอแสดงความยินดีกับ นายณกฤตย์ จันทร์พ่วง นักศึกษา ป.ตรี ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ได้รับทุนจาก IPC TERTIARY INSTITURE, NEW ZEALAND ไปศึกษาต่อ เป็นระยะเวลา 1 ปี