นักศึกษาเอกธุรกิจกับการเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ บริษัท เจ.ดี.พูลล์ จำกัด

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 น. ดร.อภิรัตน์ กังสดารพร ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต นำคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ไปยังบริษัท เจ.ดี.พูลล์ จำกัด เพื่อเรียนรู้การบริหารธุรกิจจากประสบการณ์จริงของผู้บริหาร และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในยุคปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจาก คุณธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานกรรมการบริหารของกลุ่มบริษัทเจดีพูลล์ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้