นักศึกษาปริญญาเอกร่วมสวัสดีปีใหม่คณาจารย์

นักศึกษาปริญญาเอกร่วมสวัสดีปีใหม่คณาจารย์

นักศึกษาปริญญาเอกร่วมสวัสดีปีใหม่คณาจารย์

วันที่ 17 ม.ค.61 นักศึกษา ปริญญาเอก วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม รวมตัวกันสวัสดีปีใหม่คณาจารย์ ด้วยบรรยากาศอบอุ่น และเป็นกันเอง