นวัตกรรมสังคมกับโครงการสัมมนา "นักศึกษาสรรค์สร้างสังคมธรรมาธิปไตย"

IMG_0614