ดร.สัญญพงศ์ ลิ่มประเสริฐ สัมมนาปฏิรูปโครงสร้างงานสอบสวนของพนักงานสอบสวน

วันที่ 4 กรกฎาคม 2558 ที่โรงแรมดุสิตธานี ดร.สัญญพงศ์ ลิ่มประเสริฐ อาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม เข้าร่วมสัมมนาเรื่องปฏิรูปโครงสร้างงานสอบสวนของพนักงานสอบสวน จัดโดย The Asia Foundation