คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ บรรยายพิเศษในหลักสูตรปริญญาเอก สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2558 คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษให้แก่ นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต เวลา 9.00-12.00 น. ณ ตึก 1 ห้อง 801 ในห้วข้อ “แรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพนักการเมือง”

นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม หากสนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย ให้ลงทะเบียนที่วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต