คณะนักวิจัยวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ลงพื้นที่เก็บข้อมูลงานวิจัยเรื่องการจัดเก็บภาษีการพนัน ณ ประเทศมาเลเซีย

1442982226304

วันที่ 23 กันยายน 2558 คณะนักวิจัยวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม นำโดย รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ เข้าศึกษาดูงานและเก็บข้อมูลงานวิจัยเรื่อง “การจัดเก็บภาษีการพนัน” ณ Penang Turf Club ประเทศมาเลเซีย โดยทุนสนับสนุนจากกระทรวงการคลัง