คณะวิจัยจากวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมเดินทางลงพื้นที่ประเทศมาเก๊าและสิงค์โปร์

วันที่ 26 สิงหาคม 2558 คณะวิจัยจากวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต นำโดย รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ เดินทางไปประเทศมาเก๊าและสิงค์โปร์ เพื่อเก็บข้อมูลงานวิจัย โดยรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกระทรวงการคลัง

IMG_9716