คณะผู้บริหารและคณาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม เข้าอวยพรปีใหม่แด่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 11 มกราคม 2559 คณะผู้บริหารและคณาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม เข้าอวยพรปีใหม่แด่ท่านอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรังสิต

IMG_4791