ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ดาวน้อย ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ดุษฎีบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง กับตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่โรงงานยาสูบ

ดาวน้อย