ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์ ดุษฎีบัณฑิตจากวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมกับตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ชั่งทอง