ขอแสดงความยินดีกับ คุณสุพัตรา ธรรมทาทอง กับตำแหน่งชนะเลิศ Cheerleading World Championships 2015

boombam