กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557

กำหนดวันรับนักศึกษาใหม่ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557 ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2558 เปิดเรียนวันที่ 12 มกราคม 2558 (มหาวิทยาลัยหยุดวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ถึง 4 มกราคม 2558)

กำหนดการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายนเป็นต้นไป